Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

2. Planera och fatta beslut om åtgärder

Tipsa om artikeln
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under mandatperioden samt en planering för hur kommunen ska hantera en kris. I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap framgår därför att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.

Styrdokumentet ska främst utgå från de behov av åtgärder som identifierats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys men även behov av åtgärder som identifierats på annat sätt (t.ex. vid utvärderingar av övningar och inträffade händelser).

Styrdokumentet ska innehålla:

  • en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet
  • en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas. Här ingår att särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas,
  • en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt
  • en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver:
    - hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse,
    - hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt,
    - vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse.

Styrdokumentet ska antas av kommunen under mandatperiodens första år (2015) och ange en inriktning för kommunens arbete. Överenskommelsen om kommunal krisberedskap kan tolkas som att det är ett krav att det är fullmäktige som ska besluta om styrdokumentet vilket inte var syftet. MSB och SKL är överens om att det är respektive kommun som avgör vilken instans som beslutar om styrdokumentet. I det fall det är kommunfullmäktige som antar styrdokumentet bör kommunstyrelsen eller de olika förvaltningarna årligen kunna fatta beslut om mer konkreta åtgärder samt ge uppdrag och delegera vem som gör vad i styrdokumentet. På så sätt skapas flexibilitet i arbetet och ökad tydlighet när det gäller mer konkreta åtgärder som ska genomföras.

I arbetet med planeringen av åtgärder finns det även behov av samordning med andra aktörer, såsom grannkommuner, länsstyrelsen, företag och frivilligorganisationer. För att planeringen ska kunna samordnas och för att den ska ligga till grund för den verksamhet som genomförs under mandatperioden är det viktigt att styrdokumentet tas fram redan under mandatperiodens första år.

Hur kommunen väljer att benämna och utforma styrdokumentet kan anpassas utifrån respektive kommuns arbete med styrning i övrigt. Kommunen kan även välja att samordna arbetet med krisberedskap med andra områden såsom skydd mot olyckor, brottsförebyggande, säkerhetsskydd, internt skydd, informationssäkerhet m.m.

Läs mer


 Överenskommelsen om kommunal krisberedskap (pdf, nytt fönster)

Publicerad: 2015-08-04 kl. 15:30 | Senast granskad:2015-09-07 kl. 10:31
Kontakt:
Therese Wikström Therese.Wikstrom@msb.se
Malin Uppvall Malin.Uppvall@msb.se