Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

1. Identifiera risker och brister i förmågor samt behov av åtgärder

Tipsa om artikeln
Kommunens risk- och sårbarhetanalys (RSA) utgör en viktig grund för vilka åtgärder som kommunen behöver vidta för att utveckla sin förmåga att förebygga och hantera kriser.

Risk- och sårbarhetsanalysen ska fastställas och resultatet av arbetet ska rapporteras senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunalfullmäktige (dvs. 2015 för innevarande mandatperiod) i enlighet med MSB:s föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) .

Indikatorerna i föreskriften kan ge en vägledning kring vad som utmärker en god krisberedskap och kan därmed, redan i arbetet med att identifiera risker och brister, utgöra ett stöd för att fastställa behov av åtgärder.
Kommunen behöver dock beakta en mängd olika risker i sitt arbete och som kan leda till extraordinära händelser, även risker på längre sikt såsom den demografiska utvecklingen, konsekvenser av klimatförändringar m.m.

Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys kan samordnas och integreras med andra typer av riskanalyser som sker i enlighet med annan lagstiftning, samt utifrån krav från försäkringsbolag m.m.

RSA-redovisningsverktyget

Som stöd för kommunernas arbete med rapportering av arbetet med sina risk- och sårbarhetsanalyser enligt MSB:s föreskrift har MSB utvecklat ett redovisningsverktyg som är ett tekniskt stöd.

RSA - redovisningsverktyg

Fördjupa dig inom området

MSB tar fram kunskapsstöd i form av statistik, rapporter och forskning samt vägledningar som kan vara stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet:

Risk- och sårbarhetsanalyser
Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter ska ställa samman risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). RSA-arbetet ger vi...
Publikationsnummer:
MSB860
 
 
Publicerad: 2015-08-04 kl. 15:05 | Senast granskad:2015-09-07 kl. 10:29
Kontakt:
Therese Wikström Therese.Wikstrom@msb.se
Malin Uppvall Malin.Uppvall@msb.se