Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kommunal krisberedskap

Tipsa om artikeln
Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets krisberedskap på lokal nivå. I Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap (2019-2022) beskrivs kommunens uppgifter samt den ersättning och stöd kommunen får eller kommer att få från statliga myndigheter.
Fakta

Kommunens uppgifter och ansvar för att stärka krisberedskapen och civilt försvar finns i de överenskommelser som slutits mellan MSB och Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt i lagar och förordningar.

Länsstyrelserna ska ge stöd till kommunerna i metoder och till exempel i att samråda kring regionala riskanalyser.

 

Här finner du en förenklad och översiktlig beskrivning av kommunernas uppgifter enligt överenskommelsen samt länkar till olika former av stöd i arbetet.

Det pågår utveckling av olika stödmaterial och vägledningar, några av dem finns listade i Pågående arbete med vägledningar och stöd inom civilt försvar

Kommunens uppgifter enligt överenskommelsen

Kommunens uppgifter är indelat i fem områden.

1. Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunen ska

 • analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa, hur de kan påverka den egna verksamheten och sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys.
 • utifrån analysen genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser.
 • efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering

Stöd

Om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser

Om metoder för att göra risk- och sårbarhetsanalyser

 

2. Planering

Kommunen kan till exempel planera för

 • personella och materiella resurser, exempel: resursinventering, identifiering av möjliga förstärkningsresurser, samt planering för att ta emot förstärkningsresurser
 • specifika funktioner, exempel: krisstöd
 • specifika händelser, exempel: värmebölja, skogsbrand eller oljeutsläpp
 • kontinuitet för kommunens samhällsviktiga verksamheter

Kommunen ska ta fram   Beslutas av  Senast datum
Ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap
Kommunfullmäktige    31 dec under  mandatperiodens första år
Ett reglemente för krisledningsnämnden
Kommunfullmäktige  
En plan för hantering av extraordinära händelser
Lägst kommundirektören    31 dec under mandatperiodens första år
En utbildnings- och övningsplan
Lägst kommundirektören    31 dec under mandatperiodens första år

Kommunstyrelsen bör i instruktion för kommundirektören ange vilka uppgifter kommundirektören ska ha i förberedande arbete och vid krisledning.

Stöd

NY! Vägledning för kommunens arbete med styrdokument

Förstärkningsresurser som kommunen kan efterfråga från MSB

Information om olika typer av händelser som naturolyckor

Vägledningar och stöd i arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet och kontinuitetsplanering

 

3. Geografiskt områdesansvar

Kommunen ska i förberedande arbete

 • ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka för att uppnå samordning av förberedelser
 • samverka med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området
 • säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls

Kommunen ska vid en extraordinär händelse

 • kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
 • ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram
 • verka för att information till allmänheten samordnas

Stöd

Generell information om inriktnings- och samordningsfunktion i Vägledning för gemensamma former för samverkan och ledning

Information om anläggningar för utomhusvarningssystemet som används för att sända VMA

Information om studier i kriskommunikation

 

4. Utbildning och övning

Kommunen ska

 • ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation, inklusive till exempel beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk försörjning och krisstöd
 • genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod
 • kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska övas minst en gång per mandatperiod
 • om möjlighet ges delta i samverkansövningar på regional eller nationell nivå

Stöd

NY! Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan

Öva enkelt - stöd i att planera, genomföra och utvärdera övningar

Övningsvägledningar

Se planerade övningar i nationell övningskalender

Hitta kurser och utbildningar som MSB anordnar

 

5. Rapportering

Kommunen ska

 • ha förmåga att ta emot och dela information med stöd av den teknik och metodik som används för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, till exempel WIS och Rakel.
 • ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse

Stöd

Information om WIS - webbaserat nationellt informationssystem

Information om Rakel - det nationella radiokommunikationssystemet

Generell information om informationsdelning och samlade lägesbilder i utbildningsmaterialet om gemensamma grunder

Publicerad: 2009-10-26 kl. 15:22 | Senast granskad:2019-02-19 kl. 11:00
Kontakt:
Daniel Holmberg Daniel.Holmberg@msb.se