Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Myndigheter och anslag 2:4

Tipsa om artikeln
Vissa utpekade myndigheter har möjlighet att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för utvecklingsprojekt. Anslaget kan användas för att delvis finansiera deltagande aktörers kostnader för Totalförsvarsövningen (TFÖ) 2020.
TFÖ 2020

Anslag 2:4 Krisberedskap kan användas för att delvis finansiera deltagande aktörers kostnader för Totalförsvarsövningen (TFÖ) 2020. För detta finns särskilda villkor och blankett under punkt 2 på denna sida, "Fyll i blankett".

 
Frågor?

Sänd gärna frågor till:

anslag2-4@msb.se

Funktionen för anslagshanteringen nås även via MSB:s växel:

Tel 0771-240 240

 

Vad kan få finansiering?

Utpekade myndigheter kan söka medel för att bedriva utvecklingsprojekt som inbegriper flera aktörer eller större tillfälliga åtgärder. Medlen ska finansiera direkta merkostnader.

Åtgärderna ska

  • stärka samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och deras konsekvenser.
  • skapa eller vidmakthålla förmågan till höjd beredskap för det civila försvaret.

För att ett projekt ska beviljas medel från anslaget ska det ha en behovsanalys och påvisbara effekter på samhällets krisberedskap. Det ska även följa Inriktning av anslag 2:4 Krisberedskap 2019.

Anslag 2:4 Krisberedskap kan även användas för att delvis finansiera deltagande aktörers kostnader för TFÖ 2020, under vissa förutsättningar, se blankett och mer information nedan.

Hur ansöker man?

OBS - Sista ansökningsdag för anslag 2:4 krisberedskap för år 2019 var den 14 september 2018.

1. Läs

 

Inriktning av anslag 2:4 Krisberedskap 2019

Finansieringsprinciper för anslag 2:4 Krisberedskap

Allmänna villkor för anslag 2:4 Krisberedskap

 

2. Fyll i blanketter

Blankett för sammanställning och prioritering av projekt

Blankett för projektplan

Blankett för underskrifter

  • Blankett för sammanställning och prioritering fylls i även om ni bara söker medel för ett projekt.
  • Blankett för underskrifter ska innehålla skannad underskrift av behörig tjänsteman.

Om ni söker medel för pågående projekt:

En särskild blankett ska användas om ni tidigare beviljats fleråriga projekt som fortsätter 2018 och ni önskar utöka projektet med ny verksamhet som skiljer sig från den ursprungliga ansökan.

Blankett för ansökan om pågående projekt

Om flera myndigheter söker tillsammans:

Det är alltid en myndighet som är ansvarar för att genomföra och redovisa projekt där flera myndigheter ingår. MSB rekommenderar att en myndighet söker medel för hela projektet och distribuerar medel till övriga myndigheter. Som stöd i uträkning av fördelning av kostnader finns en budgetmall i Excel. Budgetmallen behöver inte sändas in, den är ett stöd i era egna uträkningar.

Budgetmall för att räkna ut fördelning av kostnader

Om en myndighet eller länsstyrelse vill söka för kostnader i samband med TFÖ 2020:

 För ersättning för kostnader i samband med TFÖ 2020 finns en särskild blankett och särskilda villkor.

Ansökan görs i två steg.

1. I första steget skulle en preliminär ansökan, en "förenklad projektplan" fyllas i och skickas in den 14 september 2018.

Förenklad projektplan TFÖ 2020     

Förtydligande TFÖ 2020 och 2:4-ansökningar (juli 2018)

2. Slutlig ansökan sker i december 2018 genom att den preliminära ansökan uppdateras. Samtliga rubriker i ansökningsblanketten ska då vara ifyllda och uppdaterade.

Ansökan om medel för TFÖ 2020 ska vara MSB tillhanda senast den 7 december 2018.

Mall för slutgiltig projektplan Länsstyrelser

Mall för slutgiltig projektplan Myndigheter

Förtydligande inför komplettering av ansökan om 2:4-medel för deltagande i totalförsvarsövning TFÖ 2020

3. Sänd ifyllda blanketter till MSB

  • Ange i rubrikraden: ”<namnet på din myndighet> Ansökan anslag 2:4 Krisberedskap 2019”.
  • Sänd er ansökan till två e-postadresser: registrator@msb.se samt anslag2-4@msb.se

Om myndigheten vill sända ansökan med sekretess

Om en myndighet vill helt eller delvis belägga ansökan med sekretess behöver den göra en sekretessprövning innan den sänds till MSB.

Så här skickar ni ansökan till MSB med sekretess

 

Vilka myndigheter kan söka medel från anslaget?

  • Myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
  • Myndigheter som efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB är utpekade att ingå i samverkansområdena.

Särskilda förutsättningar gäller för länsstyrelser

Länsstyrelser kan endast söka medel för större investeringar och större planeringsinsatser vid internationella och nationella övningar efter samråd med MSB.

Länsstyrelser kan också söka medel för sammanhållna projekt i en separat utlysning.

 
 
Publicerad: 2011-12-05 kl. 13:35 | Senast granskad:2018-08-24 kl. 10:20
Kontakt:
Daniel Holmberg Daniel.Holmberg@msb.se