Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Landsting och anslag 2:4

Tipsa om artikeln
Landsting får varje år statlig ersättning som ska bidra till att minska sårbarheten i landstingets verksamhet, att stärka förmågan att hantera krissituationer i fred och att öka förmågan till civilt försvar.
Fakta

Överenskommelsen bygger på de uppgifter som landstingen utför enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

 

Ersättningen som landstingen får regleras i en överenskommelse mellan MSB och SKL för perioden 2018-2020. I överenskommelsen framgår även vilket stöd myndigheterna ska ge landstingen.

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2018-2020

Anvisningar för hur den statliga ersättningen ska användas

Anvisningar för användning av statlig ersättning för landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar

För att ta del av ersättningen ska landstingen fakturera den överenskomna summan från MSB.

Krisberedskap

Åtgärderna som landstingen ska genomföra enligt överenskommelsen är anpassade efter ersättningsbeloppet och är inriktat mot förberedelser i form av planering, utbildning och övning

Exempel på landstingens uppgifter och myndigheternas stöd:

  • Landstinget ska revidera sin risk- och sårbarhetsanalys. MSB ska vidareutveckla stödet för arbetet.
  • Landstinget ska genomföra utbildningar och övningar om samverkan och ledning. MSB ska i samverkan med länsstyrelsen, Socialstyrelsen och landstingen utveckla utbildningsmaterial som stärker krisledningsnämndens förmåga.
  • Landstinget bör i samverkan med länsstyrelsen, Socialstyrelsen och MSB implementera rutiner för rapportering av lägesbilder. Myndigheterna ska utveckla en lösning för att landstingen ska kunna rapportera och utbyta information på ett effektivt sätt.

Civilt försvar

Enligt denna överenskommelse ska MSB och andra myndigheter stödja landstingens arbete med civilt försvar. Stödet ska kopplas direkt till de åtgärder som beskrivs i överenskommelsen.

För de tre prioriterade uppgifterna lämnas följande inriktning för stödet:

  • Kompetenshöjning gällande totalförsvar: Regionala totalförsvarskonferenser genomförs under 2018. Kartläggning av lagstiftning och framtagande av systematiskt koncept för kunskapsspridning beräknas vara klart i början av 2019. Landstingen kan påbörja arbetet med uppgifterna under 2018 och genomföra dem 2019.
  • Säkerhetsskydd: Utbildningarna i säkerhetsskydd genomförs under första halvan av 2019. Vägledningarna väntas vara klara i början av 2019. Landstingen kan påbörja uppgifterna under 2019 och genomföra dem under 2019 och 2020.
  • Krigsorganisation och krigsplacering: Vägledning och planeringsförutsättningar ska vara klara från andra halvan av 2019. Landstingen kan påbörja uppgifterna under andra halvan av 2019 och genomföra dem under 2020.

Särskild satsning på civilt försvar 2017

I juni 2017 beslutade regeringen om en ändring i regleringsbrevet för MSB, som innebär att 60 miljoner kronor tilldelas kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar under 2017. De extra medel som tillfördes kommuner och landsting för 2017 skulle göra det möjligt att komma igång med arbetet som rör civilt försvar. I juli 2017 skickades information till alla kommuner och landsting om den särskilda satsningen.

Förtydligande angående användning av extra medel för civilt försvar

Brev till landsting 2017 om särskild satsning på arbetet med civilt försvar

Bilaga med exempel på vad ersättningen kan användas till (landsting)

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

 
Stöd till ledningsplatser

Utöver den statliga ersättningen enligt lagen om extraordinära händelser finns det även möjlighet för landstingen att söka medel från MSB för en del kostnader förknippade med utrusning av landstingens ledningsplatser. Särskilda villkor och finansieringsprinciper gäller för en sådan ersättning.

Om landstinget vill söka stöd för en del av sina kostnader för ledningsplatser ska resterande del finansieras av landstinget själv och inte av den statliga ersättningen för extraordinära händelser.

Läs mer om hur du ansöker om stöd till landstingens ledningsplatser

 
 

 

Alla landsting ska under perioden 2018-2020 arbeta med att minska sårbarheten i sin verksamhet och för att stärka förmågan att hantera allvarliga och extraordinära händelser i fredstid.

Krisberedskap

De åtgärder som landstingen ska genomföra enligt denna överenskommelse är anpassade efter ersättningsbeloppet på 30 mnkr per år för åren 2018 till 2020.

Landstingens åtgärder ska inriktas mot förberedelser i form av planering, utbildning och övning. Enligt överenskommelsen ska myndigheterna erbjuda stöd i olika arbeten.

Exempel på landstingens uppgifter och myndigheternas stöd i överenskommelsen:

Landstinget ska revidera sin risk- och sårbarhetsanalys. MSB ska vidareutveckla stödet för arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

Landstinget ska genomföra utbildningar och övningar om samverkan och ledning. MSB ska i samverkan med länsstyrelsen, Socialstyrelsen och landstingen utveckla utbildningsmaterial som stärker krisledningsnämndens förmåga.

Landstinget bör i samverkan med länsstyrelsen, Socialstyrelsen och MSB implementera rutiner för rapportering av lägesbilder. Myndigheterna ska utveckla en lösning för att landstingen ska kunna rapportera och utbyta information på ett effektivt sätt.

 

Civilt försvar

Enligt denna överenskommelse ska MSB och andra myndigheter stödja landstingens arbete med civilt försvar. Stödet ska kopplas direkt till de åtgärder som beskrivs i överenskommelsen.

För de tre prioriterade uppgifterna lämnas följande inriktning för stödet: 

 

Kompetenshöjning gällande totalförsvar: Regionala totalförsvarskonferenser genomförs under 2018. Kartläggning av lagstiftning och framtagande av systematiskt koncept för kunskapsspridning beräknas vara klart i början av 2019. Landstingen kan påbörja arbetet med uppgifterna under 2018 och genomföra dem 2019.

Säkerhetsskydd: Utbildningarna i säkerhetsskydd genomförs under första halvan av 2019. Vägledningarna väntas vara klara i början av 2019. Landstingen kan påbörja uppgifterna under 2019 och genomföra dem under 2019 och 2020.

Krigsorganisation och krigsplacering: Vägledning och planeringsförutsättningar ska vara klara från andra halvan av 2019. Landstingen kan påbörja uppgifterna under andra halvan av 2019 och genomföra dem under 2020. 

 

 

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar

Publicerad: 2012-07-10 kl. 10:12 | Senast granskad:2019-01-31 kl. 09:11
Kontakt:
Daniel Holmberg Daniel.Holmberg@msb.se