Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Säkerhetsmål i handlingsprogram

Tipsa om artikeln
"Vi ska vara en säker och trygg kommun genom att förebygga olyckor och minska konsekvenserna vid brand och svåra påfrestningar i samhället"
Detta mål anger att man vill uppnå säkerhet och trygghet i kommunen. Som säkerhetsmål är målet mindre bra, eftersom det inte i konkreta termer anger vad man vill uppnå beträffande säkerhet och trygghet. Vidare är målet inte mätbart och kan inte ligga till grund för uppföljning och utvärdering.
 
"Andelen verksamheter med fungerande brandskyddsarbete (SBA) ska öka"
Säkerhetsmålet är formulerat som att skyddet ska öka. Målet förutsätter att man vet nivån på brandskyddsarbetet när man startar, annars kan man inte följa upp och utvärdera om man nått målet. Vidare måste man definiera vad man menar med "fungerande brandskyddsarbete" i mer konkreta termer, för att målet ska vara specifikt och mätbart.
 
"Skadepoängen (antalet döda och skadade) och skadekostnaderna (värdet av det förstörda) skall vid utgången av år 2006 vara lägre än genomsnittet för åren 2000-2004"
Detta säkerhetsmål är formulerat kring säkerheten. Utifrån ett system med skadepoäng har man i kommunen gjort skadorna i kommunen mätbara och på så sätt kan de utgöra grund för uppföljning och utvärdering. Säkerhetsmålet är tidsbestämt och det finns därmed en punkt att referera till.
 
"I alla bostäder ska fungerande brandvarnare finnas"
Säkerhetsmålet avser skyddet. I detta fall handlar det om brandvarnare. Målet är mätbart och specifikt. Frågan man kan ställa sig är om målet är realistiskt, eller om det mer är en vision.
 
"En bättre servicegrad avseende snabbare påbörjan av räddningsinsatser skall utvecklas. Uppföljning sker med räddningstjänstens insatsstatistik"
Säkerhetsmålet avser skyddet och gäller den operativa verksamheten. Servicegraden, det vill säga hur snabbt räddningstjänsten når en olycka, ska ökas. För att detta mål ska kunna ligga till grund för uppföljning och utvärdering måste servicegraden vara känd då utvecklingsarbetet startar, annars kan man inte mäta resultatet.
Publicerad: 2009-11-03 kl. 14:25 | Senast granskad:2014-06-24 kl. 15:02
Kontakt:
Jonas Eriksson Jonas.Eriksson@msb.se
Vägledning för kommunala handlingsprogram
Antal
Ej i lager
 
Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser
Antal
Ej i lager