Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vad är resiliens och hur skapas det?

Tipsa om artikeln
Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att motstå, klara av och återhämta sig efter förändringar. För ett samhälle handlar det om förmågan att på ett hållbart sätt hantera allt från politiska oroligheter till naturkatastrofer.

Kommuner förväntas arbete enligt UNISDR:s 10 prioriteringar för att göra städer resilienta:

  • Katastrofriskreducering är en prioritet. Se till att det finns en organisation och samordning så att allas roller och ansvarsområden är tydliga.
  • Tilldela en budget för riskreducerande arbete.
  • Upprätthålla uppdaterad information om risker och sårbara områden. Ta fram riskbedömningar och använda dessa som utgångspunkt för stadsplanering.
  • Investera i och underhåll riskreducerande infrastruktur.
  • Utvärdera säkerheten i alla skolor och sjukvårdsinrättningar, och vidta åtgärder vid behov.
  • Ta hänsyn till risker i fysisk planering och tillämpa realistiska byggregler. Identifiera säker mark för invånare.
  • Öka kunskapen om risker genom utbildingar vid skolor och lokalsamhällen.
  • Skydda ekosystem och naturliga buffertar för att minska skador till följd av naturhändelser. Vidta klimatanpassningsåtgärder.
  • Installera och underhåll system för tidig varning och akuta insatser. Stärk krishanteringsförmågan och genomför övningar.
  • Tillämpa förebyggande och skadebegränsande åtgärder i återuppbyggnadsfasen. Se till att den drabbade befolkningens behov och medverkan sätts i centrum för uppbyggnadsarbetet.
Publicerad: 2013-02-05 kl. 13:12 | Senast granskad:2019-01-22 kl. 20:45
Kontakt:
Janet Edwards Janet.Edwards@msb.se