Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s roll och uppdrag inom informationssäkerhet

Tipsa om artikeln
MSB har i uppgift att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Arbetet berör hela samhället – från organisationer, kommuner, myndigheter och företag till enskilda individer. MSB stödjer förebyggande åtgärder och arbetar med att främja ett systematiskt långsiktigt arbete på alla nivåer i samhället.

MSB:s uppdrag är att:

  • Stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området.
  • Lämna råd och stöd i fråga om förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organisationer.
  • Rapportera till regeringen om förhållanden på informationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av åtgärder inom olika nivåer och områden i samhället.
  • Svara för att Sverige har en nationell funktion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera IT-incidenter.
  • Förvalta den nationella strategin och handlingsplanen för informationssäkerhet.
  • Samordna civila myndigheters arbete med säkra kryptografiska funktioner.
  • Stödja medieföretagens beredskapsplanering.
  • Årsvis lämna rapport till regeringen med en sammanställning över de it-incidenter som rapporterats till MSB i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvarig myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

 MSBs instruktion: Informationssäkerhet

MSB har föreskriftsrätt på informationssäkerhetsområdet.

 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Föreskrifter

MSBFS 2009:11 föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap

MSBFS 2016:1 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet

MSBFS 2016:2 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Publicerad: 2013-05-24 kl. 13:46 | Senast granskad:2016-08-18 kl. 09:32
Kontakt:
Linda Ericson Linda.Ericson@msb.se