Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Publikationer inom informationssäkerhet

Tipsa om artikeln
Här hittar du ett urval av aktuella publikationer, faktablad och rapporter inom området informationssäkerhet.

Faktablad 

 

Faktablad: Centrala Beredningsgruppen   Elektromagnetiska Hot (CBG EM-hot)  
Faktablad: FIDI-DRIFT
Faktablad: Samhällets infosäkerhet

 

Publikationer

NISÖ 2018: erfarenhetsrapport
Den 14-15 februari 2018 genomförde MSB den nationella informationssäkerhetsövningen NISÖ 2018. Övningen syftade till att stärka samhä...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB1326
Antal
Ej i lager
 
 

 

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! - hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator
I Sverige så hanteras dagligen stora mängder med information, inom offentlig liksom privat verksamhet. Genom att informationshantering är...
Publikationsnummer:
MSB1309
 
  

Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur
Många samhällsviktiga funktioner förlitar sig idag på elektroniska system och trådlösa kommunikationssystem. Eftersom dessa är mycket k...
Publikationsnummer:
MSB1180
 
 

 

 

Elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur - Störsändare och mikrovågsvapen
FOI har på uppdrag av MSB tagit fram ett utbildningsmaterial om EM-hot samt en vägledning med metodstöd för genomförande av RSA EM-hot.
Publikationsnummer:
MSB1181
 
 

Elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur - Störsändare och mikrovågsvapen
FOI har på uppdrag av MSB tagit fram ett utbildningsmaterial om EM-hot samt en vägledning med metodstöd för genomförande av RSA EM-hot.
Publikationsnummer:
MSB1181
 
 

Årsrapport It-incidentrapportering 2017
Från och med den 1 april 2016 ska myndigheter under regeringen, med vissa undantag, till stöd för arbetet med samhällets informations- oc...
Publikationsnummer:
MSB1198
 
 

Internet of Things: Threats and Opportunities for Society, study
En kunskapsöversikt har tagits fram av Göteborgs universitet på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) med syfte at...
Publikationsnummer:
MSB1194
 
 

Security culture and information technology
Forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology, SECURIT, har med finansiering av MSB genomförts under perioden juli 2012
Publikationsnummer:
MSB1222
 
 

Säkerhet vid molnlösningar
En studie har genomförts av Örebro universitet på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) med syfte att kartlägga an...
Publikationsnummer:
MSB1196
 
 

NCS3 Studie – IoT-relaterade risker och strategier
Risker relaterade till Internet of Things (IoT) och vad myndigheter kan göra för att motverka dem. Denna studie identifierar och analyse...
Publikationsnummer:
MSB 2017-1554
 
 

NCS3 Studie – Standardserie ISA/IEC 62443 : användning och erfarenheter bland svenska ICS-aktörer
ISA/IEC 62443 är en standard med fokus på industriella informations- och styrsystem (ICS). Standarden har på senare tid fått ökad uppmärk...
Publikationsnummer:
MSB 2017-2825
 
 

Informationssäkerhet - trender 2015
Utvecklingen av informationsteknologi skapar nationella och globala utmaningar och nya möjligheter.  Utvecklingen utmanar många tradition...
Publikationsnummer:
MSB779
 
 

International case report on cyber security incidents - Reflections on three cyber incidents in the Netherlands, Germany and Sweden
MSB har tillsammans med National Cyber Security Centre (NCSC) i Nederländerna och Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik i T...
Publikationsnummer:
MSB782
 
 

Vikten av var och när. Samhällets beroende av korrekt tids- och positionsangivelse
Rapport om samhällets beroende av korrekt tids- och positionsangivelse Korrekt angivelse av position och tid har i dag blivit kritiska f...
Publikationsnummer:
MSB778
 
 

En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014
Under 2014 har MSB genomfört en kartläggning av hur statliga myndigheter tillämpar MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informatio...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB740
Antal
Ej i lager
 
 

Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations och styrsystem
Elförsörjning, vattenförsörjning och transporter är exempel på samhällsviktiga verksamheter. För att styra och övervaka den infrastruktur...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB718
Antal
 
 

Outsourcing av it-tjänster i kommuner
Informationssäkerhet är en viktig fråga inte bara för den enskilda kommunen utan för samhället i stort. Under senare år har en aspekt av ...
Publikationsnummer:
MSB728
 
  

Att hantera överbelastningsattacker
MSB har tagit fram ett informationsblad med bakgrund av att flera kommuner under det senaste året drabbats av överbelastningsattacker. Öv...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB709
Antal
 
 

Strategi för informationssäkerhet i e-förvaltning
Syftet med denna strategi är att skapa förutsättningar för att e-förvaltning ska kunna bedrivas med rätt nivå av informationssäkerhet för...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB690
Antal
 
 

Strategi för stärkt informationssäkerhet inom vård och omsorg
Syftet med denna strategi är att skapa förutsättningar för att vård och omsorg ska kunna bedrivas med rätt nivå av informationssäkerhet för
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB689
Antal
 
 

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen
MSB och Riksarkivet har tillsammans tagit fram denna vägledning för att underlätta för både myndigheter och andra organisationer att utfo...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB629
Antal
Ej i lager
 
 

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010-2015
Syftet med denna strategi är att ange långsiktiga målsättningar, färdriktningar och arbetssätt för informationssäkerhet i Sverige. En mä...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB 0171-10
Antal
Ej i lager
 

Strategy for information security in Sweden 2010-2015
The aim of this strategy is to provide long-term objectives, directions and methods of working for information security in Sweden. A num...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB243
Antal
Ej i lager
 

Samhällets informationssäkerhet - Nationell handlingsplan 2012
MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI, tagit fram en handlingsplan som ska...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB423
Antal
Ej i lager
 

 

Upphandla informationssäkert: en vägledning
Varje år genomförs tusentals upphandlingar runt om i Sverige. Gemensamt för upphandlade varor och tjänster är att de är beroende av att i...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB1177
Antal
 
 

Hantering av allvarliga IT-incidenter
Informationssäkerheten blir en allt viktigare komponent i arbetet för ett säkrare samhälle. Det handlar både om ett grundläggande förebyg...
Publikationsnummer:
MSB328
 

Så kan vi begränsa och avvärja konsekvenserna av en allvarlig IT-incident
MSB har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell plan för hur allvarliga IT-incidenter i samhället ska hanteras. Hanterandeplanen f...
Publikationsnummer:
MSB294
 

Handling serious IT incidents
Publikationsnummer:
MSB339
 

How we can limit and avert the consequences of a serious IT incident (Interim version March 2011)
The MSB has, on commission from the government, produced a national plan for how serious IT incidents in society must be handled. The Nat...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB324
Antal
Ej i lager
 

Trendrapport - samhällets informationssäkerhet 2012
Denna rapport ger en övergripande bild av situationen på informations- och cybersäkerhetsområdet, samt en bedömning av vilka förhållanden...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB505
Antal
Ej i lager
 

Kommunens informationssäkerhet – en vägledning
En vägledning för att stödja kommunerna i arbetet med informationssäkerhet. Sveriges kommuner hanterar en betydande del av samhällets tjä...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB508
Antal
Ej i lager
 

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter
Denna vägledning ska utgöra ett stöd för organisationer som planerar att tillåta att smarta telefoner, surfplattor eller liknande mobila ...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB405
Antal
Ej i lager
 

Guidelines for smart phones, tablets and other mobile devices
Smart phones, tablets and other similar mobile devices are beingused increasingly both privately and in organisations. Anotheremerging tr...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB531
Antal
Ej i lager
 

Att undervisa om informationssäkerhet
Ett stöd till dig som lärare. Användandet av internet, mobiltelefoner och sociala medier kryper allt längre ner i åldrarna. Att hantera i...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB476
Antal
Ej i lager
 

Vägledning för processorienterad informationskartläggning
Dagens samhälle bygger i hög grad på informationshantering. De uppgifter som utförs av företag, myndigheter, kommuner och landsting förut...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB493
Antal
Ej i lager
 

Mediebranschen 2011  - hot, risker och sårbarheter
Rapporten ger en övergripande bild av medieföretagens syn på aktuella hot, risker och sårbarheter och jämför med tidigare års analyser. R...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB330
Antal
Ej i lager
 

Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations och styrsystem
Elförsörjning, vattenförsörjning och transporter är exempel på samhällsviktiga verksamheter. För att styra och övervaka den infrastruktur...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB718
Antal
 

Guide to increased security
Computerisation of the systems that supply society with fuel, electricity, heating, water and transportation is happening at a rapid rate...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB 0184-10
Antal
Ej i lager
 
 

Driftavbrott i samhällsviktiga it-tjänster
Det moderna samhället är beroende av it-tjänster. Avbrott i dessa får stora konsekvenser. Eftersom it-tjänster i allmänhet är beroende av...
Publikationsnummer:
MSB1281
 
 

Informationssäkerhet för små företag : rekommendationer för dig som driver eget företag med upp till 10 anställda
Den digitala utvecklingen har förändrat nästan alla delar av samhället och påverkar också företagens hantering av sin information. Till ...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB1304
Antal
Ej i lager
 

Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen
I juli 2016 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och i...
Publikationsnummer:
MSB1305
 

Stärkt informationssäkerhet i landstingen: MSB:s rekommendationer i korthet
MSB har tagit fram åtta rekommendationer för att stödja arbetet med att utveckla och förbättra informationssäkerheten inom landstingens h...
Publikationsnummer:
MSB1280
 

Upphandling till samhällsviktig verksamhet: en vägledning
Samhällsviktiga verksamheter måste ha förmåga att motstå och hantera störningar. Utvecklingen går mot fler och mer komplexa beroenden mel...
Publikationsnummer:
MSB1275
 
 
Publicerad: 2011-04-26 kl. 14:10 | Senast granskad:2019-01-25 kl. 15:37
Kontakt:
Katrin Berggren Katrin.Berggren@msb.se