Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Organisationer som berörs av NIS-regleringen

Tipsa om artikeln
Både privata och offentliga verksamheter kan beröras av NIS-regleringen. Verksamheterna måste själva undersöka om man levererar samhällsviktiga eller digitala tjänster som omfattas.

Samhällsviktiga och digitala tjänster

Tjänster som omfattas av NIS-direktivet delas in i samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. De är indelade i sju sektorer:
 • Energi
 • Transporter
 • Bankverksamhet
 • Finansmarknadsinfrastruktur
 • Hälso- och sjukvårdssektorn
 • Leverans och distribution av dricksvatten
 • Digital infrastruktur
Stöd för att identifiera samhällsviktiga tjänster i Sverige inom respektive sektor hittar du i MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster.
MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Digitala tjänster är internetbaserade marknadsplatser, internetbaserade sökmotorer och molntjänster. Definitioner av digitala tjänster hittar du i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster.

Leverantörer i både privat och offentlig sektor

Leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster återfinns i både privat och offentlig verksamhet.
För leverantörer av samhällsviktiga tjänster gäller:
 • Tillhandahåller en tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet (se ovan).
 • Tillhandahållandet av tjänsten är beroende av nätverk och informationssystem.
 • En incident skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten.
För leverantörer av digitala tjänster gäller:
 • Har sitt huvudkontor i Sverige.
 • Har en årsomsättning som överstiger 10 miljoner euro.
 • Har 50 eller fler anställda.
Leverantörerna måste själva undersöka om de berörs av NIS-regleringen. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster använder MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster använder lagen (2018:1174) om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster.
MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster
Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Anmälningsplikt för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Den som identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet. Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. I Sverige har sex myndigheter tillsynsansvar kopplat till NIS-regleringen.

Ansökan om incidentrapporteringskonto för leverantörer av digitala tjänster

Enligt MSB:s föreskrifter om incidentrapportering för leverantörer av digitala tjänster (MSBFS 2018:10) ska leverantören utan dröjsmål och på anvisat sätt ansöka om att få ett incidentrapporteringskonto. Ansökan görs på nedanstående blankett och skickas till MSB. I ansökan anges en kontaktperson för incidentrapportering samt valfritt antal personer som ansvarar för personliga incidentrapporteringskonton.
Blankett för ansökan om incidentrapporteringskonto för leverantörer av digitala tjänster

Föreskrifter om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster

Den 1 november 2018 trädde MSB:s föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster i kraft. Föreskrifterna används för att identifiera samhällsviktiga tjänster i Sverige och är därmed ett stöd till att undersöka om man är en leverantör av någon av dessa.
Publicerad: 2018-06-18 kl. 10:00 | Senast granskad:2019-04-08 kl. 19:18
Kontakt: Vid frågor om NIS fraga.nis@msb.se