Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Lag, förordning och föreskrifter

Tipsa om artikeln
För att Sverige ska kunna genomföra NIS-direktivet, som i grunden är ett direktiv från Europaparlamentet, har ny lag och ny förordning att tagits fram.

NIS-direktivet och genomförandeförordning

I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet med åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen. NIS-direktivets bestämmelser träder i kraft 2018 i hela EU.
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen

EU-kommissionen beslutade i januari 2018 om en genomförandeförordning som närmare specificerar krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering för leverantörer av digitala tjänster.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/151

Lag och förordning

För att NIS-direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordningen. Därför togs en ny lag och en förordning tagits fram vilka trädde i kraft 1 augusti 2018.
Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Föreskrifter inom flera områden

MSB och tillsynsmyndigheterna har föreskriftsrätt kopplat till NIS-regleringen. Den 1 november trädde MSB:s föreskrifter om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster samt föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster i kraft.
MSB:s föreskrifter för incidentrapportering för samtliga leverantörer träder i kraft 1 mars 2019. De kommer tillsammans med vägledning och rapporteringsformulär finnas tillgängliga för nedladdning på MSB.se från den 20 december.
MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster
MSBFS 2018:8 föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Publicerad: 2018-10-31 kl. 10:52
Kontakt: