Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Hur tillämpar myndigheterna föreskrifterna?

Tipsa om artikeln
MSB har genomfört en omfattande enkätundersökning under våren 2014 rörande myndigheternas informationssäkerhetsarbete. Resultatet ger oss en aktuell bild av hur myndigheter tillämpar MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet.

Analyserar myndigheterna sina risker? Klassar man sin information för att identifiera dess skyddsvärde? Hur ser ledningens engagemang ut? Hur många har utsett någon för att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet? Har myndigheterna tagit fram en kontinuitetsplan för att kunna hantera störningar?

Svaret på dessa och många fler frågor ger sammantaget en bild av hur de statliga myndigheterna skyddar en av sina viktigaste resurser – informationen.

Viktig kunskap för fortsatt utveckling av stöd
MSB:s föreskrifter (MSBFS 2016:1) ställer krav på systematiskt arbete med informationssäkerhet. För att kartlägga och få en bild av hur föreskrifterna tillämpas genomförde MSB under våren 2014 en enkätundersökning. Vi ville ha svar på om föreskrifterna ger tillräckligt med stöd för myndigheterna i deras arbete med informationssäkerhet.

Frågor ställdes till samtliga statliga myndigheter som omfattas av föreskrifterna. Nu har resultaten sammanställts och de visar både på glädjeämnen och på orosmoln. Svarsfrekvensen på hela 95 % gör resultatet extra intressant.

Resultatet kommer att vara ett viktigt underlag i MSB:s arbete med att se över föreskrifterna och i vårt arbete med att utveckla och utforma relevant stöd för myndigheterna i deras informationssäkerhetsarbete.

MSBFS 2016:1 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet

En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014
Under 2014 har MSB genomfört en kartläggning av hur statliga myndigheter tillämpar MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informatio...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB740
Antal
Ej i lager
 

Fakta

MSB har i uppgift att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Med stöd av 19 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvarig myndigheters åtgärder vid höjd beredskap utfärdade myndigheten föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1) som trädde ikraft den 4 april 2016.

Enligt föreskrifterna ska en myndighet upprätthålla säkerhet i sin informationshantering och som ett led i detta arbete tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Det innebär exempelvis att myndigheterna ska ha en informationssäkerhetspolicy, ska ha någon eller några som leder och samordnar informationssäkerhetsarbetet, ska klassa sin information och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Föreskrifterna ställer även krav på ledningens engagemang.

 
 
Publicerad: 2014-02-14 kl. 13:09 | Senast granskad:2016-08-18 kl. 09:47
Kontakt:
Helena Andersson Helena.Andersson@msb.se