Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Rättslig reglering på EU-nivå

Tipsa om artikeln
Rättslig reglering på EU-nivå berör informationssäkerhet ur en rad olika perspektiv. De mest centrala rättsakterna berör dataskydd, nätverkssäkerhet och informationssystem, bekämpning av illegal verksamhet på nätet och betalningssystem. Nedan följer en närmare redogörelse för några av dessa.
Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) har till syfte att skapa en balans mellan ett gott integritetsskydd och fri rörlighet för personuppgifter inom EU. Genom direktivet införs strikta begränsningar av insamling och användning av personuppgifter. Direktivet ligger till grund för bestämmelserna om skydd för personuppgifter i den svenska personuppgiftslagen liksom motsvarande regelverk i övriga medlemsstater.
 
 

Rådets rambeslut om angrepp mot informationssystem

När det gäller nätverkssäkerhet och informationssystem utgör rådets rambeslut 2005/222RIF om angrepp mot informationssystem en viktig reglering ur informationssäkerhetsperspektiv. Syftet är att främja informationssäkerhet och underlätta möjligheterna att bekämpa IT-brottslighet. I beslutet konstateras att IT-brottslighet, exempelvis spridning av virus, överbelastningsattacker och piratkopiering, inte är begränsad av nationella gränser. Ökad säkerhet i infrastrukturen och möjligheter för polisen att agera lyfts fram som viktiga delar i arbetet med att förebygga och bekämpa denna typ av brottslighet. Rambeslutet har som mål att förbättra det gränsöverskridande samarbetet mellan rättsvårdande instanser samt harmonisera den straffrättsliga regleringen bland annat rörande olagligt intrång i informationssystem.
 
 
Rådets rambeslut

Direktiv om elektroniska signaturer och certifiering

För att underlätta säker kommunikation och identifiering på nätet implementerades 1999 ett direktiv om elektroniska signaturer och certifiering. Syftet är att underlätta användning av elektroniska signaturer och göra dem rättsligt giltiga.
 
 
Publicerad: 2009-12-04 kl. 12:35
Kontakt:
Helena Andersson Helena.Andersson@msb.se