Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ideella organisationer - uppdragsersättning

Tipsa om artikeln
MSB beviljar uppdragsersättning till ideella organisationer som genomför utbildning riktad till allmänheten för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.
Fakta

Varje år fördelar MSB 33 miljoner kronor i uppdragsersättning till ideella organisationer i syfte att stärka den enskildes förmåga inom olika områden.

 

 
I mitten av juni 2019 publicerar vi information om utlysning och ansökan till den uppdragsperiod som börjar 2020. Ansökningarna ska vara MSB tillhanda i slutet av september 2019.

 

Inriktning för förmågor som ska stärkas 2020-2023

I MSB:s inriktning som gäller 2020-2023 preciseras vilka förmågor som ska stärkas för perioden:

 • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
 • Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder
 • Vattensäkerhet och drunkningsförebyggande
 • Första hjälpen, hjärt- och lungräddning
 • Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor
 • Förmåga att hantera information säkert
 • Förmågan att hantera allvarliga händelser och kriser. Hur olika kriser kan påverka samhället och individen och hur människor kan agera vid klimatrelaterade händelser, som till exempel vid översvämning, värmebölja eller vid evakuering vid skogsbränder.

Uppdragsersättning nuvarande period 2015-2019

Under nuvarande period ska utbildningen eller kursen uppfylla kriterierna att den:

 • Genomförs av en ideell organisation som svarar upp mot samhällets krav på demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
 • Har en riksomfattande organisation med lokalt eller regionalt förankrad verksamhet eller har ett nationellt intresse.
 • Stödjer ett eller flera av målen: ökad kunskap om risker i hem- och fritidsmiljö samt om hotbilder och sårbarheter i samhället och /eller ökad förmåga att förebygga och hantera såväl olyckor, allvarliga händelser och kriser.
 • Erbjuds kostnadsfritt för deltagarna.
 • Motsvarar ett samhällsbehov och följer uppdragsersättningens inriktning för aktuell period.

Inriktning för uppdragsersättning till ideella organisationer 2015–2019

Beviljade uppdrag 2015-2019

Brandskyddsföreningen

 • Förebygga och agera vid bostadsbränder
 • Förebygga och hantera skolbränder

www.brandskyddsforeningen.se

Civilförsvarsförbundet

 • Förebygga och hantera övriga olyckor och skador
 • Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

www.civil.se

Frivilliga Radioorganisationen (2015-2017)

 • Hantera information säkert

www.fro.se

Föreningen FRIS (Förenade Räddningstjänster i Samverkan)

 • Förebygga och agera vid bostadsbränder

www.foreningenfris.se

Försvarsutbildarna

 • Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser
 • Hantera information säkert

www.forsvarsutbildarna.se

Pensionärernas riksorganisation (PRO)

 • Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Fallolyckor)
 • Hantera information säkert
 • Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

www.pro.se

Surfa lugnt

 • Hantera information säkert

www.surfalugnt.se

Svenska Livräddningssällskapet

 • Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Vattensäkerhet och simkunnighet)

www.svenskalivraddningssällskapet.se

Svenska Lottakåren och Fryshuset (Mpower och Sköt dig själv)

 • Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)
 • Hantera information säkert
 • Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

www.svenskalottakaren.se

www.fryshuset.se

Svenska Röda korset

 • Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

www.redcross.se

Sveriges Frivilliga Brandkårer

 • Förebygga och agera vid bostadsbränder
 • Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

www.frivilligbrand.nu

Publicerad: 2011-10-28 kl. 16:24 | Senast granskad:2019-06-03 kl. 14:09
Kontakt:
Vendela Dobson Vendela.Dobson@msb.se