Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Olycksrapportering Farliga verksamheter

Tipsa om artikeln
Olyckor och tillbud vid farliga verksamheter måste enligt förordningen om skydd mot olyckor rapporteras till MSB.
Med farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor menas anläggningar där verksamheten i sig har en sådan inneboende fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Länsstyrelsen beslutar efter samråd med kommunen vilka verksamheter som omfattas av skyldigheterna enligt 2 kap. 4 §.
 
 
 
 
Anmäl allvarliga olyckor
Allvarliga olyckor eller tillbud som kunnat medföra allvarliga skador på människa eller i miljön som inträffar vid farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO ska omedelbart anmälas till MSB. MSB:s Tjänsteman i Beredskap tar emot anmälningar på telefonnummer 054-150 150.
 
 

Vilka olyckor ska rapporteras enligt LSO?

Det är allvarlighetsgraden på olyckan/tillbudet som avgör om rapporteringsskyldigheten föreligger. Några specifika mängder utläckt ämne kan inte anges eftersom farliga verksamheter omfattar allt från flygplatser, dammar, kärntekniska anläggningar till Sevesoverksamheter. Olyckor som skadat människor eller miljö allvarligt eller att fara för detta funnits ska alltid rapporteras. Många av de händelser där kommunal räddningstjänst gjort insats för att rädda människor eller miljö är sådana händelser som ska rapporteras.

Rapportering på MSB:s webbplats

Fortsatt rapportering kan därefter ske på MSB:s webbplats. Inrapporteringen sker i första hand elektroniskt på MSB:s webbplats. Olyckor och tillbud som rapporteras in, kommer att analyseras och sammanställas i en databas för att lärdomar av de olyckor och tillbud som sker ska komma branschen till del.
Publicerad: 2009-11-26 kl. 14:01
Kontakt:
Jens Hagberg Jens.Hagberg@msb.se