Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Samhällsplanering och storskalig kemikaliehantering

Tipsa om artikeln
Vägledningen Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering beskriver hur storskalig kemikaliehantering och dess risker kan hanteras i den fysiska planläggningen, och vid etablering av annan verksamhet i anslutning till dessa. Vägledningen vänder sig främst till myndigheter och aktörer på regional och kommunal nivå inom fysisk planering.

Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering
Vårt moderna samhälle inrymmer många farliga verksamheter. En del är mindre omfattande, medan andra är industriella och storskaliga och s...
Publikationsnummer:
MSB1053
 

Med storskalig kemikaliehantering avses, i den här vägledningen, bland annat verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen och även andra verksamheter som har en stor omsättning eller lagring av farliga ämnen där en eventuell olycka kan påverka omgivningen negativt. Med farliga ämnen avses främst ämnen, blandningar och beredningar som på grund av sina explosiva, brandfarliga, giftiga eller frätande egenskaper behöver beaktas i den fysiska planeringen då det i händelse av en olycka kan leda till konsekvensavstånd som sträcker sig utanför verksamhetsområdet.

Vägledningen har tagits fram i samarbete mellan Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Naturvårdsverket, för att möta behovet av vägledning vid planering av markanvändning och bebyggelse men också för att förmedla förslag och rekommendationer om informationsutbyte och arbetsmetodik som kan resultera i en allt mer integrerad riskhantering i planprocessen. Den utgår i huvudsak från gällande lagstiftning men vissa justeringar kan förutses i Sevesolagen och PBL. För att erhålla en uppdaterad vägledning av själva planprocessen hänvisas i stället till Boverkets PBL Kunskapsbanken.

Vägledningen är reviderad i november 2017 där vissa sluthändelser har valts bort för att de anses vara hanterade i den tillståndsprocess som gäller för storskalig kemikaliehantering i Sverige. 

Läs mer

Boverkets PBL kunskapsbank (extern webbplats) 

Naturvårdsverket (extern webbplats)

Samhällsplanering

Publicerad: 2015-05-21 kl. 11:30 | Senast granskad:2017-12-04 kl. 16:22
Kontakt: Enheten för säker hantering av farliga ämnen