Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Olycksrisker och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Tipsa om artikeln
I publikationen Olycksrisker och MKB – Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen ges MSB:s syn på hur olycksrisker kan hanteras i de olika MKB-processerna. Syftet är att verka för att olycksrisker ges en allsidig belysning och där säkerhet integreras och hanteras som andra aspekter i miljökonsekvensbeskrivningar.
Olycksrisker och MKB  - Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen
Denna publikation är en revidering och uppdatering av boken Olycksrisker och MKB som Räddningsverket gav ut 2001. Den största förändringe...
Publikationsnummer:
MSB387
 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

När ett beslut ska fattas om en verksamhet, en åtgärd, en plan eller ett program finns normalt flera olika underlag som grund för beslutet.
Det kan exempelvis vara ekonomiska, politiska, miljömässiga och tekniska ställningstaganden eller vanligtvis en kombination av dessa.
 
Miljökonsekvensbeskrivningen är i detta sammanhang det miljö-, hälso- och hushållningsmässiga beslutsunderlaget och utgör därmed ett av flera underlag för beslut.
 
Det är en del av ansökningshandlingarna och det finns lagkrav på att en miljökonsekvensbeskrivnings innehåll ska beaktas vid beslutsfattandet.

Olycksrisker och MKB - Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen

Miljökonsekvensbeskrivningen ska vara komplett och aktuell samt beskriva de direkta och indirekta konsekvenserna som är förenade med verksamheten, åtgärden, planen eller programmet. MSB finner det naturligt att riskhantering är en självklar komponent i miljökonsekvensbeskrivningen för anläggningar, verksamheter och planer med tänkbara olycksrisker.

I publikationen Olycksrisker och MKB – Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen ges MSB:s syn på hur olycksrisker kan hanteras i de olika MKB-processerna. Syftet är att verka för att olycksrisker ges en allsidig belysning och där säkerhet integreras och hanteras som andra aspekter i miljökonsekvensbeskrivningar.
 

Förändringar av MKB-processerna under 2013

MSB är medvetna om ett förslag till ett nytt 6 kap. miljöbalken, samt till vissa ändringar i anslutning till bestämmelserna i det kapitlet, har presenterats genom Regeringens promemoria
 
 
Förändringarna har föreslagits gälla från den 1 maj 2013 vilket bland annat innebär att hänvisningar till lagstiftning, begrepp och processbeskrivningar som nämns i Olycksrisker och MKB inte alltid kommer att stämma överens när de nya reglerna börjar gälla. Däremot kommer sakfrågorna och kopplingen till risk- och säkerhetsaspekter fortfarande vara aktuella att integrera i den nya processen.

Processen för väg- och järnvägsplanering kommer att förändras den 1 januari 2013. Detta innebär att även denna process inte kommer att stämma överens med den som presenteras i Olycksrisker och MKB. Även här gäller att sakfrågorna fortfarande behöver belysas framöver i den nya processen.
Publicerad: 2012-12-14 kl. 09:32
Kontakt:
Jens Hagberg Jens.Hagberg@msb.se