Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Olycksrisker och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Tipsa om artikeln
I publikationen Olycksrisker och MKB – Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen ges MSB:s syn på hur olycksrisker kan hanteras i de olika MKB-processerna. Syftet är att verka för att olycksrisker ges en allsidig belysning och där säkerhet integreras och hanteras som andra aspekter i miljökonsekvensbeskrivningar.
Olycksrisker och MKB  - Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen
Denna publikation är en revidering och uppdatering av boken Olycksrisker och MKB som Räddningsverket gav ut 2001. Här ges en beskrivning av
Publikationsnummer:
MSB387
 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

När ett beslut ska fattas om en verksamhet, en åtgärd, en plan eller ett program finns normalt flera olika underlag som grund för beslutet.
Det kan exempelvis vara ekonomiska, politiska, miljömässiga och tekniska ställningstaganden eller vanligtvis en kombination av dessa.
 
Miljökonsekvensbeskrivningen är i detta sammanhang det miljö-, hälso- och hushållningsmässiga beslutsunderlaget och utgör därmed ett av flera underlag för beslut.
 
Det är en del av ansökningshandlingarna och det finns lagkrav på att en miljökonsekvensbeskrivnings innehåll ska beaktas vid beslutsfattandet.

Olycksrisker och MKB - Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen

Miljökonsekvensbeskrivningen ska vara komplett och aktuell samt beskriva de direkta och indirekta konsekvenserna som är förenade med verksamheten, åtgärden, planen eller programmet. MSB finner det naturligt att riskhantering är en självklar komponent i miljökonsekvensbeskrivningen för anläggningar, verksamheter och planer med tänkbara olycksrisker.

I publikationen Olycksrisker och MKB – Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen ges MSB:s syn på hur olycksrisker kan hanteras i de olika MKB-processerna. Syftet är att verka för att olycksrisker ges en allsidig belysning och där säkerhet integreras och hanteras som andra aspekter i miljökonsekvensbeskrivningar.
 

Nyheter om miljöbedömningar från 1 jan 2017

Från den 1 januari 2017 gäller ett nytt 6 kap miljöbalken (SFS 2017:955) och ny miljöbedömningsförordning (SFS 2017:966).
Publikationen "Olycksrisker och MKB" har inte uppdaterats med de nya förändringarna av 6 kap miljöbalken eller andra förändringar i berörda lagar som skett efter 2012. Detta innebär att hänvisningar till lagstiftning, begrepp och processbeskrivningar som nämns i publikationen inte alltid kommer att stämma överens med de nya reglerna. Däremot kommer sakfrågorna och kopplingen till risk- och säkerhetsaspekter fortfarande vara aktuella att integrera i miljöbedömningar. Förändringarna från 1 januari 2017 innebär bland annat att yttre händelser såsom naturolyckor, allvarliga olyckor och klimatrelaterade hädelser på ett tydligare sätt ska ingå i miljöbedömningen. Läs mer om förändringarna på Naturvårdsverkets webbplats.
Publicerad: 2012-12-14 kl. 09:32
Kontakt:
Jens Hagberg Jens.Hagberg@msb.se