Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vad kan tillsyn av farlig verksamhet omfatta?

Tipsa om artikeln
Den tillsyn som kommunen bedriver enligt2 kap. 4§ lagen om skydd mot olyckor fokuserar i huvudsak på att ägaren eller verksamhetsutövaren håller eller bekostar beredskap med personal och egendom i skälig omfattning i händelse av olycka eller vid överhängande fara för olycka.

Frågeställningar i samband med tillsyn

Tillsynen kan utgå från nedanstående frågeställningar. Beroende av verksamhetens art kan inriktningen variera. Utförligare beskrivning av skyldigheterna vid farlig verksamhet finns i MSB:s allmänna råd MSBFS 2014:2.
 
Observera att detta är några exempel på frågor man kan ta med sig vid tillsyn av farlig verksamhet
 • Har de händelser och scenarier som kan leda fram till olycka eller överhängande fara för olycka identifierats och analyserats?
 • Är konsekvenserna av en olycka analyserade?
 • Kan olycka eller överhängande fara för olycka upptäckas i tid?
 • Finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid olycka eller överhängande fara för olycka?
 • Finns rutiner och utrustning för alarmering av berörda samhällsfunktioner?
 • Finns rutiner och utrustning för att varna de människor som kan skadas i samband med olycka?
 • Är ansvarsfördelningen för att varna de som kan skadas vid en olycka utklarad med kommunen och andra ansvariga myndigheter?
 • Vilken beredskap med personal och egendom i övrigt finns upprättad?
 • Vilka övriga nödvändiga åtgärder har vidtagits för att hindra eller begränsa allvarliga skador vid olycka, till exempel information till allmänheten?
 • Finns rutiner för att underrätta och informera berörda myndigheter vid olycka eller överhängande fara för olycka?
 • Finns rutiner för att identifiera förhållanden som ger behov av att uppdatera planeringen?
 • Finns rutiner och planering för övning?
 • Vilka erfarenheter finns från genomförda övningar?
Publicerad: 2009-11-04 kl. 14:07 | Senast granskad:2014-03-05 kl. 10:49
Kontakt:
Patrik Perbeck Patrik.Perbeck@msb.se