Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillsyn och tillsynsvägledning för farlig verksamhet

Tipsa om artikeln
Lagen om skydd mot olyckor anger (kapitel 5) vem som har tillsyn över att lagstiftningen efterlevs. I det ansvaret ingår också att ge råd, stöd och vägledning till både enskilda och andra som utövar tillsyn.

Kommunens tillsynsansvar

Kommunen har tillsynsansvaret inom sitt geografiska område. Detta innebär bland annat att se till att den enskilde följer lagen, men också att ge råd och stöd till den enskilde. Med "den enskilde" menas både enskilda personer, men också till exempel företag och andra verksamheter.
 
För sådana verksamheter som Länsstyrelsen – efter samråd med kommunen – beslutat ska vara farliga verksamheter är det kommunen som har tillsyn över att verksamheten uppfyller de krav på beredskap med mera som ställs.
 

Länsstyrelsens tillsynsansvar

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret i länet. Det innebär tillsyn över att kommunen uppfyller sina skyldigheter enligt lagen. Länsstyrelsen ska också ge råd och stöd till kommunen inom lagstiftningens område.
 
Det är Länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar vilka anläggningar som ska vara farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.
 

Centralt tillsynsansvar

MSB har det centrala tillsynsansvaret över lagstiftningen. MSB ska också ge råd, stöd och vägledning till alla aktörer inom lagstiftningen. Detta görs i första hand till länsstyrelserna för att hjälpa och stödja dem i deras tillsynsansvar.
 
MSB kan också ge inriktningar om hur lagstiftningen ska tolkas. Detta kan till exempel ske genom att utfärda så kallade allmänna råd. Ett sådant allmänt råd finns som behandlar farlig verksamhet (MSBFS 2014:2).

Publicerad: 2009-11-04 kl. 12:55 | Senast granskad:2014-03-05 kl. 10:47
Kontakt:
Patrik Perbeck Patrik.Perbeck@msb.se