Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Om du ska elda i skorstenslös kamin

Tipsa om artikeln
Sedan tiotalet år tillbaka finns skorstenslösa kaminer för alkoholbaserat bränsle på den svenska marknaden. Kaminerna ger möjligheten att ha en öppen spis utan att behöva bygga en skorsten. Kaminerna ger också en hel del värme, vanligen mellan 1 och 4 kW, och bränslet är i de flesta fall en mycket brandfarlig vätska.
Fakta
Skorstenlös kamin kan också kallas skorstenslös öppen spis, väggbrasa, dekorationsbrasa, trivseleld och liknande.
 

En värmande brasa i vintermörkret är en trevnad som fler kan njuta av med dessa kaminer. Men för att de inte ska vara en fara ska de vara typkontrollerade av ett godkänt certifieringsinstitut enligt fastställda metoder, monterade på rätt sätt och användas på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Nedanstående råd kan användas som vägledning för säker montering och användning av skorstenslösa kaminer.

Montering

Vägghängda kaminer ska vara ordentligt fastsatta. Kaminer som står på golvet, mot vägg eller fristående, ska var ordentligt förankrade så att de inte kan välta.

Kaminerna ska placeras i ett rum av tillräcklig storlek och med god ventilation. Detta för att undvika skadliga halter av koldioxid och andra förbränningsprodukter i rummet. Kraftigt drag bör undvikas eftersom det kan öka förbränningshastigheten påtagligt.

Kaminerna ska placeras på säkert avstånd från lättantändligt material, till exempel gardiner, torkade växter, etc. Placera inte lättantändligt material ovanpå kaminen.

Vid tveksamheter kontakta en fackman för korrekt information om montering.

Vad kan hända?

Kaminerna får inte monteras mot vägg i brännbart material om temperaturen riskerar att bli över 85 grader. Gipsväggar förstörs (förlorar bärigheten) av relativt måttlig värme och är alltså olämpliga för montering av vägghängda kaminer.

Kaminerna blir varma på utsidan, särskilt vid brännkammarens ovansida. På vissa modeller finns risk att komma åt lågorna direkt. Tänk på dessa risker vid kaminens placering.

Bränslet till kaminerna

Bränslet till kaminerna består huvudsakligen av alkohol (etanol eller isopropanol) med tillsatser för att ge gul låga, knastrande ljud eller doft. Vissa bränslen innehåller också något ämne för att göra dem mer trögflytande.

Konsistens från friflytande till salvliknande förekommer.

Bränslet är mycket brandfarligt (faroangivelse H225). Hantering av mer än 100 liter är tillståndspliktig (gäller såväl försäljningsställen som i hemmet). Förvaring ska ske på ett säkert sätt.

Kaminerna får bara eldas med det bränsle de är avsedda och provade för.

Att tänka på

Ha gärna en brandsläckare till hands om något skulle hända. Bäst för att släcka alkoholbrand är pulversläckare (6 kg). Använd aldrig vatten vid släckning!

Lämna inte en tänd kamin utan uppsikt. Tänk på att bränslet är vätskeformigt och att det snabbt kan sprida en brand om det läcker ut.

Många kaminmodeller har en bränslebehållare av rostfritt stål, med eller utan reglerbar öppning. Denna ska rengöras regelbundet eftersom bränslet lämnar rester på botten. Hos andra modeller fylls bränslet i löst stående plåtburkar som ska bytas så snart de blivit det minsta skadade. Endast behållare avsedda för respektive kaminmodell får användas och högst angivet antal.

Påfyllning av bränsle får bara ske i avsvalnad behållare. Att fylla på i varm eller brinnande behållare kan ge brand med svåra brännskador som följd. Öppen eld får inte förekomma i närheten vid påfyllning.

Använd braständare eller långa tändstickor för att tända kaminen. Lågorna kan släckas genom att kväva elden (lägga på eller skjuta för fast monterad lucka) utan att bränslebehållaren är tömd. Använd verktyg för att undvika brännskador.

Lagkrav

Denna typ av kaminer ska enligt 5 Kap. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor, genomgå typkontroll och förses med typintyg. Hantering av stora mängder bränsle (mer än 100 liter) på försäljningsställen eller i hemmet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara (MSBFS 2013:3).

Sedan 2006 finns provningsmetoder för skorstenslösa kaminer avsedda för alkoholbränsle. Ett stort antal produkter har provats. Dessa är märkta med provningsorganets märke och certifikatsnummer. Provningen innebär kontroll av både funktion och instruktioner.

Det pågår ett europeiskt standardiseringsarbete för alkoholeldade skorstenslösa kaminer. När den färdiga standarden publiceras kommer provningarna göras enligt den i stället. Regler kommer inte att skilja sig så mycket från den svenska provningsmetoden.

Publicerad: 2009-12-21 kl. 15:49 | Senast granskad:2016-04-29 kl. 13:31
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete