Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 Pusselbit med texten Utvärdering och forskning

Utvärdering och forskning inom nationella strategin för stärkt brandskydd

Tipsa om artikeln
Erfarenheter från motsvarande strategiska satsningar inom andra områden och i andra länder pekar entydigt på vikten av att stödja arbetet genom en målmedveten satsning på utvärdering och forskning.
Det behövs mer kunskap om vilka beteenden och faktorer som bidrar till att vissa grupper i större utsträckning än andra drabbas av och omkommer till följd av brand.
 
Av statistik och dödsbrandsutredningar framstår tydligt de sociala aspekternas betydelse för problembilden. Det finns därför ett behov av en mer tvärvetenskaplig forskningsansats inom området.
 
För att stödja visionen och målen som strategin innehåller behöver ett övergripande utvärderingsprogram etableras. Ett sådant program kan till viss del genomföras av MSB, men det måste ha sin bas i lokal utvärdering i kommunerna.

Utvärdering och forskning, vad händer?

Forskning: Brand i bostadsmiljö

Under 2014-2018 kommer tre forskningsprojekt att fokusera på brand i bostadsmiljö. Det är en satsning på 23 miljoner de kommande fem åren för att få fram ny kunskap om varför det brinner i bostäder. Målet med forskningen är att få fram ett bättre underlag för arbetet med den enskildes brandsäkerhet i bostadsmiljön. Satsningen gör i samarbete med Brandforsk.
De tre projekten är:
 • Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen.
  (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Petra Andersson)
 • Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder
  (Karlstads Universitet, Ragnar Andersson)
 • Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden.
  (Malmö Högskola, Per-Olof Hallin)

Läs mer om de tre forskningsprojektet inom Brand i bostadsmiljö

Indikatorer för ett stärkt brandskydd

Projektet Indikatorer startade upp i juni 2012. Gruppen har tagit fram förslag på nio indikatorer och nationella samverkansgruppen har godkänt dem.
 1. Förekomst av fungerande brandvarnare
 2. Förekomst av släckredskap
 3. Agerande vid brand i bostad
 4. Antal utvecklade bostadsbränder
 5. Antal omkomna i bostadsbränder
 6. Antal svårt skadade vid bostadsbränder
 7. Kostnad för egendomsskador vid bostadsbränder
 8. Andel bostäder med eldstäder med brister i brandskyddet
 9. Andel kommuner med utvecklat samarbete för att förebygga bostadsbränder
 
Programteorin gruppen arbetat utifrån är resultatet av Projekt SUUS från 2007.
 

Tematisk utlysning för forskning om bränder i bostadsmiljö

Under 2010 färdigställde Lunds tekniska högskola en förstudie på uppdrag av Brandforsk. Rapporten  – ”Bränder i boendemiljö” kartlägger och sammanställer behovet av forskning som berör ämnet bränder i bostadsmiljö. MSB kompletterade under 2012 denna rapport med några studier  som rör olika områden exempelvis preventionsstrategier riktade mot sårbara grupper samt fastighetsutvecklingens betydelse för brandsäkerheten. Studierna utgör bakgrundsmaterial till utlysningen.
 
 
 
 
Publicerad: 2011-04-14 kl. 11:32 | Senast granskad:2014-10-14 kl. 15:50
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete