Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 Pusselbit med texten Tekniska lösningar

Tekniska lösningar inom nationella strategin för stärkt brandskydd

Tipsa om artikeln
Tekniska lösningar är en viktig del av brandskyddet. Den enskildes ansvar för sin säkerhet innebär ett ansvar att inte orsaka bränder och att vidta rimliga åtgärder för att förhindra olyckor och begränsa skador, men människor gör fel och misstag och inom tekniska lösningar inom den nationella strategin för stärkt brandskydd tittar man på tekniska lösningar för förlåtande miljöer.
Så kallade förlåtande miljöer bör utvecklas där den enskilde kan göra fel utan att skadas eller omkomma. Vissa tekniska lösningar är generella, men för vissa grupper som är handlingsbegränsade kan det finnas behov av särskilda lösningar.  Med rätt utrustning finns förutsättningar att begränsa en brand. Exempel på lösningar är spisvakt och självslocknande cigaretter. Brandvarnare varnar tidigt och ger tid att agera om något ändå händer. Andra lösningar kan minska konsekvenserna när en brand uppstår, till exempel sprinkler.
 
Byggnadstekniska lösningar är långsiktiga, medan till exempel ökad förekomst av brandvarnare och släckutrustning i hemmiljö kan ge resultat på kortare sikt.

Tekniska lösningar, vad händer?

Spisvakter

Under 2013 har initativ tagits inom strategin till ett projekt som ska förklara vad en spisvakt är och via tester definiera vad en spisvakt ska klara av. Det finns tester av spisvakter men kunskapen om vad de är och ska klara behöver öka. Bakgrunden till projektet är att 30 % av alla bränder i bostäder under åren 2008-2012 börjar i köket varav 59 % av dem beror på glömd spis.
 

Brandskydd i olika boendemiljöer - Bostadsanpassningsbidrag

Under 2011 arbetade MSB med uppdraget om vad som är ett rimligt brandskydd i olika boendemiljöer. I redovisningen till regeringen föreslås att MSB ska få ge ut föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden, och föreskrifter om anordningar för att tidigt varna för brand i bostäder.  MSB föreslog även att lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag bör ses över för att bidrag ska kunna ges för att åstadkomma en rimlig brandsäkerhet i olika boendemiljöer.
 
 
Boverket fick i mars 2013 uppdraget av regeringen att analysera och bedöma om lagen om bostadsanpassningsbidrag behöver ändras och lämna eventuella förslag på förbättringar. Boverket ska även beräkna och redovisa de ekonomiska konsekvenserna av eventuella förslag. Uppdraget ska redovisas 31 december 2014.
 
 

Självslocknande cigaretter

Sedan den 17 november 2011 är det krav på att cigaretter som säljs på den europeiska marknaden ska vara självslocknande. MSB följer den framtida utvecklingen avseende omkomna och skadade vid bränder som orsakas av rökning. På Förebyggandekonferensen 2013 framkom att det i ett gemensamt seminaire med DSB Norge och MSB Sverige att inget av länder ännu kan säga om de nya cigaretterna påverkat statistiken för dödsbränder. Det är för tidigt att se en effekt.
Publicerad: 2011-04-14 kl. 11:28 | Senast granskad:2014-01-28 kl. 10:12
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete