Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 Pusselbit med text Kunskap och kommunikation

Kunskap och kommunikation inom nationella strategin för stärkt brandskydd

Tipsa om artikeln
Alla som bor i Sverige bör ha grundläggande kunskap om hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna - det är fokus för det arbete som ska ske inom Kommunikation och kunskap i den nationella strategin för stärkt brandskydd.
Ökade kunskaper har både en förebyggande och en skadeavhjälpande effekt. Den enskilde kan förhindra att brand uppstår genom en ökad riskmedvetenhet och en större förmåga att agera i händelse av brand.
 
I samverkan med regionala, centrala och lokala aktörer kan vi genom en långsiktig nationell informationsinsats och riktade insatser nå större genomslag. Erfarenheter från England visar att långsiktighet, fokusering och delaktighet är väsentliga framgångsfaktorer för en nationell informationsinsats.
 
Med hjälp av samordning av mål, budskap och aktiviteter ökar förutsättningarna för en större genomslagskraft.
 
Kommunikationsinsatser kommer att behöva riktas till grupper och individer med särskilda behov. Insatserna kan utföras på olika sätt och anpassas till lokala förhållanden i samverkan med lokala aktörer, som bostadsbolag, föreningar, polis, skolor, social- och omsorgsförvaltningar. Ett exempel är hembesök. Erfarenheter visar att hembesök bidrar till ett ökat brandskydd. Det är ett sätt att höja människors motivation och kunskap samtidigt som det ger en möjlighet för kommunen att utvärdera statusen hos brandvarnare och annan brandskyddsutrustning.
 
För att öka kunskapen om brandskydd är ett mål att det ska ingå i grundskolans och gymnasiets undervisning. Det finns även behov av att brandskyddskunskap ingår vid utbildningar och introduktionsprogram riktade till nyanlända invandrare. En annan del är utbildning riktad till yrkesgrupper som regelbundet kommer i kontakt med personer som är särskilt utsatta vid bränder.

Kunskap och kommunikation, vad händer?

Metodbeskrivning riktade kommunikationsinsatser

Projektet inleddes under maj 2014 med en inventering av olika typer av riktade kommunikationsinsatser som genomförs av olika organisationer idag. Deltagarna berättade om sitt arbete, delade med sig av sina erfarenheter och diskuterade vad som är lämpligt att beskriva i ett metodstöd. Projektet ska resultera i ett metodstöd som kan användas vid till exempel hembesök, men det är inte begränsat till det.

Aktiv mot brand - en nationell informationsinsats

Projektet  för nationella informationsinsatsen - Aktiv mot brand - har uppgiften att skapa och samordna en långsiktig nationell informationsinsats. Kampanjen lanserades publikt på Nordiska brandvarnardagen 1 december 2012 under namnet Aktiv mot brand. 
 
Kampanjen riktar sig till privatpersoner för att uppmärksamma dem på de vanligaste brandriskerna, vikten av fungerande brandskyddsutrustning och att kunna agera rätt i händelse av brand. Kampanjen ska kombineras med lokala aktiviteter där budskap om brandskyddsfrågor ska vara väl samordnade. I januari 2014 har närmare 180 organisationer anmält att de deltar i kampanjen.
 
Aktiv mot brand kommer att fortgå under flera år och kommer aktiveras under olika delar av året.
 

Gemensamma rekommendationer

Projektet Gemensamma rekommendationer startade i september 2012 och har tagit fram gemensamma rekommendationer för rimligt brandskydd i bostaden. Bakgrunden till projektet var att olika aktörer sa olika om till exempel hur ofta man ska testa och var man ska placera brandvarnaren. Rekommendationerna har börjat spridas under våren 2014. Rekommendationerna berör placering, skötsel och testning av brandvarnare, brandsläckare och brandfilt för bostäder.
 

Uppdragsersättningar till ideella organisationer

Samhället behöver skapa förutsättningar för den enskilde att kunna ta ansvar genom kunskaps- och förmågehöjande åtgärder. Myndigheten har tagit fram en ny inriktning för uppdragsersättning till ideella organisationer för tiden 2012-2014. Ett prioriterat område är den enskildes brandskydd. 
 
För perioden 2012-2014 har följande organisationer fått medel:
  • Brandskyddsföreningen
  • Civilförsvarsförbund
  • Föreningen FRIS
  • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer
  • Föreningen Riksbrandutbildarna

Samverkan med Migrationsverket

Migrationsverket startade under 2010 ett arbete med att standardisera boendet för asylsökande i anläggningsboende. MSB har deltagit i arbetet när det gäller brandsäkerhetsfrågor.
 

Konferenser och nätverksmöten

Den nationella strategin har sedan starten 2011 presenterats vid en rad konferenser och nätverksmöten. MSB träffade bland annat medlemmar i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag för att informera om och diskutera fastighetsägarnas ansvar för brandskyddsfrågor i flerbostadshus.
Publicerad: 2011-04-14 kl. 11:24 | Senast granskad:2014-06-04 kl. 12:57
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete