Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Frågor och svar om hembesök

Tipsa om artikeln
Det är vanligt att frågor väcks när en organisation ska börja med hembesök. Här finns vanliga frågor och svar samlade. De är uppdelade i stegen: planera, genomföra och följa upp.

Räddningstjänsten Östra Götaland, Syd, Skåne Nordväst, Kiruna och brandkåren i Kalmar har bidragit med sina erfarenhter till innehållet i frågor och svar.

Planera

Vad är ett hembesök?

Ett hembesök är ett kort möte, som görs av räddningstjänsten eller en annan aktör, för att öka människors kunskap om brandskydd i hemmet. Vid besöket testas brandvarnaren och den boende får svara på några frågor.

Var ska vi göra hembesök?

Underlag för att planera var hembesöken ska genomföras kan hämtas från räddningstjänstens händelserapporter. Välj med fördel ett område som har haft många tillbud eller händelser. I en mindre stad/kommun eller om bostadsbränderna har varit få kan det vara svårt att se specifika trender. Se i så fall till att komma igång med arbetet och besök medborgarna ur ett brett perspektiv för att skapa relationer och föra dialoger om trygghet och brandskyddsfrågor. Information om incidenter kan även hämtas från andra samhällsaktörer som verkar i staden/kommunen.

Finns det andra räddningstjänster som gör hembesök?

Sedan 2016 har ett 40-tal räddningstjänster som ambition att starta eller fortsätta i större skala med hembesök i och med Karlstadsviljan som undertecknades på BRAND2016. Kontakta MSB för tips om olika organisationer som är igång. 

Hur kan vi organisera vår hembesöksverksamhet?

I vägledningen Att kommunicera brandskydd finns en generell beskrivning av vad som ingår i stegen planera – genomföra – följa upp. Varje organisation kan inspireras av beskrivningen men anpassa arbetet efter egna förutsättningar.

Vilka roller behöver finnas?

Hur varje enskild räddningstjänst väljer att organisera sin verksamhet skiljer sig åt men ofta finns följande roller i någon form. I mindre organisationer kan det vara en och samma person som har alla rollerna. 

Verksamhetsansvarig – Kvalitetssäkrar, utvecklar och följer upp

Koordinator – Bokar och administrerar hembesöken

Utförare – Genomför hembesök

Hur skapar vi ett positivt förhållningssätt till hembesök i vår organisation?

Det är vanligt att hembesöksverksamheten väcker känslor hos personalen. Det är lätt att tolka dessa känslor som ett motstånd eller som en ovilja. Erfarenheter säger dock att dessa känslor har grund i t ex farhågor om förändrad yrkesidentitet, ökad arbetsbelastning eller försämrad operativ förmåga. Det kan också röra sig om att personalen inte förstår syftet och värdet av hembesöken. Var därför noga med att lyssna, förklara och vara öppen för en dialog. Dialogen bidrar till att reda ut missuppfattningar och skapa en större förståelse för hembesök som arbetssätt.

Vilken kompetens och utbildning behövs för att genomföra ett hembesök?

Det är viktigt att den utförande personalen känner sig trygg med sin kunskap och att de budskap som förmedlas är samma oberoende av vem som utför besöket. Det är också viktigt att den utförande personalen förstår hur och varför hembesöken genomförs. Förslag till innehåll i en genomgång med personalen: 

  • Syfte och mål med hembesök
  • Upplägg av hembesök
  • Grundläggande brandkunskaper
  • Budskap om brandrisker och brandskydd i hemmet, se Brandskydd i bostäder – till dig som ger råd
  • Hur ska personalen agera vid hot och våld
  • Vad ska personalen göra om de möter missförhållanden

Genomföra

Hur går hembesök till?

Hembesöket är ett kort möte (5-10 minuter) i dörröppningen om brandskydd i hemmet. Vid besöket testas brandvarnaren och räddningstjänsten ställer några frågor. Personalen jobbar oftast två och två.

Vilka budskap är viktiga vid ett hembesök?

Utgå från de tre huvudbudskapen:

• Hur du förebygger att det börjar brinna i bostaden 

• Hur du upptäcker en brand tidigt - finns och fungerar brandvarnaren?

• Hur du ska agera om det börjar brinna

Sen är det naturligtvis viktigt att besvara frågor som den som får besöket har. I Brandskydd i bostäder – till dig som ger råd hittar du budskap om och bakgrund till råd om brandskyddsutrustning.

Vilka frågor ingår vid ett hembesök?

Frågorna handlar om vilket brandskydd som finns i hemmet och kunskap om rätt agerande om branden bryter ut. 

Följa upp

Hur kan vi samla in statistik?

Brandskyddsföreningen erbjuder ett kostnadsfritt webbaserat verktyg som hjälper till med att samla in statistik från hembesöken. 

 

  

 

 

  

 

  

Publicerad: 2017-05-15 kl. 15:54 | Senast granskad:2018-11-12 kl. 13:32
Kontakt: aktivmotbrand@msb.se

Brandskydd i bostäder –  för dig som ger råd
Antal
Ej i lager
 
Inloggning för kampanj
 
Skapa konto

  

  
Skydda dig mot brand hemma
Antal
Ej i lager