Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Automatiska släcksystem

Tipsa om artikeln
MSB får regelbundet frågor om hur vi ser på sprinkler. Vår syn har tidigare redovisats i bland annat tidningen Sirenen, vid sprinklerdagar och när vissa ärenden har handlagts.

MSB driver inget generellt krav på sprinkler i bostäder. Däremot är det positivt att Boverket förde in krav på automatiskt släcksystem i särskilda boenden (verksamhetsklass 5B) i de byggregler som trädde i kraft den 1 januari 2012 (BBR19).

Antalet svenska kommuner som installerar boendesprinkler i särskilda boenden ökar år från år. Motiven är att de krav på byggnadstekniskt brandskydd som gäller i särskilda boenden som byggts före 2012 inte anses vara tillräckligt. Miljön blir kritisk för den person som befinner sig i brandrummet efter bara några få minuter. MSB anser därmed att någon form av aktivt släcksystem behövs om de boende är oförmögna att själva utrymma och inte snabbt kan få hjälp av utbildad personal.

Boendesprinkler

Det finns sedan 2009 en nordisk standard (INSTA 900-1) om boendesprinkler (utförande, installation och underhåll). I Sverige heter denna standard SS 883001:2009. Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en motsvarande standard för länder i Europa.

MSB anser att boendesprinkler inte aktiveras tillräckligt snabbt för att ge en tidig varning. Därför behöver ett boendesprinklersystem kompletteras med anordning för tidigt varning, till exempel brandvarnare, i vanliga bostäder.

Inom det nordiska standardiseringssamarbetet pågår även arbete med att ta fram en standard för vattendimmunstycken. Den standarden kommer att få beteckningen INSTA 900-3. Denna standard gäller endast för testning av munstycken och hänvisar till INSTA 900-1 när det gäller utförande, installation och underhåll av hela systemet.

Mobila släcksystem

De finns lätt monterbara släcksystemen som är avsedda för bostäder där de boende inte kan utrymma utan hjälp och där det saknas andra tillräckliga skyddsåtgärder. Systemen aktiveras med både rök- och värmedetektorer och avger även en signal för att varna de boende och folk utanför lägenheten vid rökutveckling. När systemet aktiveras sprids en finfördelad vattendimma i rummet som har till uppgift att antingen släcka branden eller hålla den under kontroll till dess att hjälp kommer. Systemet har en varaktighet på cirka 15 minuter och kan kopplas till till exempel trygghetslarm.

Det är viktigt att understryka att mobila släcksystem med vattendimma inte kan användas för att kompensera dåligt byggnadstekniskt brandskydd. De kan heller inte ersätta sprinkler (boendesprinkler) i byggnader där det behövs ett heltäckande automatiskt släcksystem.

En särskild vägledning togs 2007 fram av MSB tillsammans med norska brandmyndigheten DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Vägledningen är i första hand gjord för att ge producenter en gemensam utgångspunkt för att konstruera, testa, installera och vidareutveckla kompletta system. Även köparna – i första hand kommunerna – behöver inför anskaffning veta vilka förutsättningar ett system bör uppfylla.

I Vägledningen Brandsäker bostad för alla finns exempel på tillfällen då mobila släcksystem är användbara och har använts.

Brandsäker bostad för alla: vägledning för individanpassat brandskydd
Vägledningen finns endast som pdf.   Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha m...
Publikationsnummer:
MSB550
 

Andra byggnader

MSB driver inga generella krav på sprinkler, men vet samtidigt att sprinkler har räddat stora värden i bland annat varuhus. Det är en vanlig lösning i analytisk dimensionering enligt byggreglerna då öppen planlösning och stora lokaler önskas där brand och rök snabbt kan få stor spridning.

 

Publicerad: 2009-11-02 kl. 18:03 | Senast granskad:2014-02-21 kl. 13:28
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
 
 
Brandskydd i bostäder –  för dig som ger råd
Antal
Ej i lager