Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Brandvarnare - stöd till dig som ger råd

Tipsa om artikeln
Här finner du som ska ge råd till privatpersoner information om brandvarnare och hur de ska monteras, skötas, testas med mera. Du finner även information om varför rekommendationerna ser ut som de gör.

I ett samarbete mellan MSB, Boverket, ett par räddningstjänster, Fastighetsägarna Sverige, Svebra, BrandvarnareGruppen, Svenska Brandskyddsföreningen har vi tagit fram dessa rekommendationer.

Gå direkt till:

Ansvar för brandvarnare

Placering av brandvarnare i bostäder

Testning av brandvarnare

Montera brandvarnare i taket

Batteribyte i brandvarnare

Rengöring av brandvarnare

Brandvarnare som larmar utan anledning

För alla rekommendationerna gäller:

Enligt SRVFS 2007:1 (allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder) kan ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst klargöras i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal mellan parterna. Om man inte har avtalat något annat bör fastighetsägaren ansvara för installationen av brandvarnare och hyresgästen ansvara för skötseln, så som batteribyte, testning, rengöring.

SRVFS 2007:1 allmänna råd om brandvarnare i bostäder

Information till privatpersoner:

En brand växer fort. Se till att ha fungerande brandvarnare i din bostad. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden.

Placering av brandvarnare i bostäder

Information till privatpersoner

Ha brandvarnare i din bostad

 • Ha minst en brandvarnare per våningsplan.
 • Placera brandvarnare i eller intill sovrum så du hör om det larmar när du sover.
 • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 
 De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en brandvarnare i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om det börjar brinna i köket.

Ha även brandvarnare i eller intill sovrum för att kunna höra larmsignalen på natten när du sover.

Har du flera våningar i din bostad ska du ha minst en brandvarnare per våningsplan. Om trappor finns i bostaden bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.

Tänk även på att du ska ha brandvarnare i ditt fritidshus.

Brandvarnarna ska vara CE-märkta.

Bakgrund och information till dig som ger råd

Om brandvarnare är jonisk eller optisk är inte viktigt, båda varianterna larmar i ett tidigt skede, det viktiga är att man har brandvarnare som fungerar.

Brandvarnare ska inte vara monterade i kök eller badrum, då risken för oönskade larm ökar, men gärna i rum intill köket.

Om sovrummen ligger i skilda delar av bostaden bör man montera flera brandvarnare så att det finns brandvarnare i anslutning till alla sovrum.

I bostäder där det finns flera våningar ska man ha minst en brandvarnare på varje våningsplan inklusive eventuell källare i småhus. Om bostaden har stor yta kan man behöva sätta upp fler.

Faktorer som kan öka behovet av antalet brandvarnare är stängda dörrar, olika takhöjder, långa avstånd eller annat som hindrar eller fördröjer röken från att nå brandvarnaren.

Brandvarnare som säljs inom EU, EES och i Turkiet ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt enligt SS-EN 14604. Mer om prestandadeklaration och CE-märkning av byggprodukter finns på Boverkets webbplats.

www.boverket.se (öppnas i nytt fönster)

Tillbaka till innehållsförteckningen

Testning av brandvarnare

Testa brandvarnare en gång i månaden.

Testa brandvarnare genom att trycka på knappen.

 
Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Testa brandvarnare:

 • en gång i månaden
 • när du satt upp en ny
 • när du bytt batteri
 • när du varit bortrest en längre tid
 • när du gjort rent den

Bakgrund och information till dig som ger råd

När man trycker på knappen på brandvarnare testas samtliga nödvändiga funktioner. Även batteriet testas, men framförallt är det funktionen i brandvarnaren som kontrolleras. När man trycker på testknappen simuleras att rök kommer in i brandvarnaren. Testknappen har alltså samma funktion som rök i brandvarnaren.

Man ska aldrig testa en brandvarnare med öppen låga eller rök. Röken kan smutsa ned varnaren. Test med öppen låga kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen.

Med längre bortavaro avses en till två veckor eller om man varit borta från exempelvis ett fritidshus en längre tid.

Varför så ofta?

 • ­Batterier kan tappa sin laddning om de inte aktiveras på länge. När man trycker på knappen aktiverar man batteriet. Risken finns annars att batteriet laddar ur helt utan att brandvarnaren ger ifrån sig någon varningssignal. Att batteriet laddat ur kan även vara en orsak till att brandvarnaren avger ett oönskat larm.
 • Brandvarnarens detekteringsfunktion behöver testas eftersom det inte avges någon automatisk varningssignal om det uppstår något tekniskt fel i brandvarnaren. Varningssignalen för svagt batteri gäller just bara batteriets funktion.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Montera brandvarnare i taket

Brandvarnare ska sitta i taket.

 
Brandvarnare ska vara monterade i taket. Det ska vara minst 50 cm till närmaste vägg runt brandvarnaren.

Brandvarnare larmar snabbare när de sitter i taket. Röken stiger uppåt och går ned i brandvarnaren uppifrån. Avståndet till väggen är för att undvika att luftströmmar fördröjer att den larmar för rök.

Bakgrund och information till dig som ger råd

Brandvarnare är konstruerade för att sitta mot ett tak. Rök och brandgaser stiger uppåt och lägger sig under taket och går då in i brandvarnaren via ingångshålen som är på sidan mot taket.

Placera brandvarnaren med minst 50 cm avstånd från väggen för att undvika att luftströmmar fördröjer aktiveringen.

Om det inte är möjligt att montera brandvarnare i taket kan den monteras på vägg, då ska den sitta cirka 15 cm från taket. Tänk på att väggmontage kan fördröja varningstiden. Vid montering i snedtak ska brandvarnaren sitta 1 m horisontellt från takåsen. Se bilden nedan.

Bilden visar på vilka avstånd från tak, vägg och takås en brandvarnare ska sitta.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen

Batteribyte i brandvarnare

Byt batteri i brandvarnaren när den varnar för dåligt batteri eller inte fungerar vid test.

 
 När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Den börjar varna när nivån i batteriet sjunker. Då är det cirka 30 dagar kvar tills batteriet är helt slut.

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Om du skulle ha brandvarnare med inbyggt batteri kan du inte byta batteriet utan behöver byta hela brandvarnaren.

Kom ihåg:

 • Ha gärna ett extra batteri hemma så du kan byta när batterivarningen kommer.
 • Passa på att göra rent brandvarnaren när du ändå plockat ned den för att byta batteri.
 • Kom ihåg att testa brandvarnaren igen när du bytt batteri och satt upp den igen.

Bakgrund och information till dig som ger råd

Brandvarnare med 9 volts batterier signalerar för låg spänning i batteriet. Det sker när nivån går ner till 7,2–7,4 volt och den larmar då i minst 30 dagar. Om nivån i batteriet sjunker till 5 volt larmar brandvarnaren, som vid ett riktigt larm.

Även om brandvarnaren har varnat för låg batterispänning ska den enligt standarden kunna larma i minst 4 minuter om den registrerar rök.

Om brandvarnare behöver bytas kan det vara lämpligt att kontakta fastighetsägare eller dennes representant, exempelvis bovärd.
Se stycket om ansvar och SRFVS 2007:1

Tillbaka till innehållsförteckningen

Rengöring av brandvarnare

Gör rent brandvarnare en gång per år.

 
 Passa även på att göra ren brandvarnare när du byter batteri.

Damm och partiklar kan försämra funktionen i brandvarnaren och göra att brandvarnare larmar utan anledning. Du gör rent genom att dammsuga och torka av brandvarnaren från utsidan.

Om brandvarnare larmar utan att det finns någon orsak (det vill säga utan att det finns stekos, rök eller brand) kan den vara smutsig och behöver då göras ren.

Bakgrund och information till dig som ger råd

Försmutsning, som damm, stekos och rökpartiklar, inne i brandvarnare gör att de kan larma utan att någon yttre orsak finns.

Rengöring av brandvarnare görs genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av på utsidan med en lätt fuktad trasa.

En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning. Om rengöring inte hjälper ska man byta ut brandvarnaren.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Brandvarnare som larmar utan anledning

Om brandvarnaren ger oönskade larm kan det vara dags att göra ren den, byta batteri eller byta hela varnaren.

 

Bakgrund och information till dig som ger råd

En brandvarnare som blivit smutsig eller där batteriet är på väg att ladda ur kan utan förvarning larma utan anledning. En brandvarnare som är felaktigt placerad kan larma på grund av stekos eller vattenånga, om den är placerad alltför nära kök eller badrum. Se även rekommendation om batteribyte och rengöring. 

En del rökare tar ned sina brandvarnare i tron att cigarettrök kan orsaka larm. Man har inte kunnat påvisa att cigarettrök orsakar att brandvarnare larmar utan orsak.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Läs mer om projektet med gemensamma rekommendationer för bostäder på msb.se/brandskyddibostad

Publicerad: 2014-03-11 kl. 14:33 | Senast granskad:2014-08-27 kl. 11:19
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
 
 
Brandskydd i bostäder – för dig som ger råd
Antal
Ej i lager