Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Brandskydd i vårdboenden

Tipsa om artikeln
Äldre och funktionshindrade personer är särskilt utsatta när det gäller bränder. Personer som bor på vårdboende har ofta svårt att själva kunna hantera en brand och utrymma, och behöver därmed hjälp. Brandskyddskraven är därför höga i vårdboenden.

Brandskydd i vårdboenden, det vill säga särskilda boenden, regleras i Boverkets byggregler (BBR) och i lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 §.

Personer som har beviljats plats i särskilt boende har till exempel fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, demens eller annan nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet.

BBR kapitel 5: Brandskydd (pdf, nytt fönster)

Nuläge - undersökning av brandskydd i särskilda boenden

Under 2012 undersökte MSB brandskyddet på 75 slumpvis utvalda särskilda boenden i 18 kommuner. En kartläggning av boendenas brandskydd genomfördes och de vanligaste bristerna identifierades.

Vanliga brister är till exempel avsaknad av dörrstängare i kombination med personalens otillräckliga förmåga att genomföra en insats, att utrymningsvägarna helt eller delvis utgörs av trappor eller fönster samt att endast enklare system för varning vid brand finns.

Ett sätt att komma från brister i brandskyddet är att bedriva ett systematiskt brandskyddarbete och säkerställa att brandskyddet är anpassat efter den verksamhet som bedrivs. Ett skäligt brandskydd kan uppnås på flera olika sätt, oftast genom en kombination av byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd.

Undersökning: Brandskydd i särskilda boenden

Att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete

Metoder för att arbeta med brandskydd

I arbetet med att minska antalet dödsbränder har riskgrupper identifierats. För att kunna minska risker hos de mest utsatta har MSB, tillsammans med berörda aktörer, tagit fram en vägledning för individanpassat brandskydd - Brandsäker bostad för alla. I den finns stöd till kommuner, till exempel arbetsmetoder och checklista.

De arbetsmetoder som beskrivs i vägledningen kan användas i särskilda boenden.  Även om brandskyddet generellt sätt är mer omfattande i dessa boenden kan det finnas personer som behöver ytterligare brandskyddsåtgärder. Till exempel på grund av  nedsatt förmåga att själv sätta sig i säkerhet i kombination med riskfyllt beteende.

Brandsäker bostad för alla: vägledning för individanpassat brandskydd
Vägledningen finns endast som pdf.   Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha m...
Publikationsnummer:
MSB550
 

Automatiska släcksystem

En brandskyddslösning som blir mer och mer vanlig i olika former av vårdboenden är automatiska släcksystem. Vid nybyggnation av vård- och omsorgsboenden är det idag dessutom ett krav enligt byggreglerna. Men även i befintliga boenden kan det vara aktuellt att komplettera brandskyddet med någon form av släcksystem.

Läs mer om automatiska släcksystem

Publicerad: 2014-02-07 kl. 15:00 | Senast granskad:2014-02-21 kl. 13:38
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete