Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Brandskydd i trapphus

Tipsa om artikeln
Det är viktigt att hålla trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Barnvagnar och annat brännbart får generellt sett inte förvaras i trapphus.
Det finns flera enkla saker som kan göras för att skydda dig och dina grannar mot brand. Att hålla trapphuset rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten är några av dem.

Höga krav på utformning av trapphus

Eftersom trapphuset utgör en utrymningsväg ställs det mycket höga krav på vilka material som får användas när det byggs. För att skydda trapphuset från brand, exempelvis vid en brand i en lägenhet, ska det utformas som en egen brandcell. Det ska finnas branddörrar mot källare och vindar, där det ju kan förvaras mycket som är brännbart. Detta säkerhetstänkande vid byggnationen tappar sitt värde om trapphuset börjar användas som förvaringsplats.

Ställ inget brännbart i trapphuset!

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.
 
Det bästa är om trapphuset kan hållas fritt från all förvaring. Om praktiska förvaringsalternativ inte kan uppbringas, kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material få finnas i trapphuset, under förutsättning att det inte hindrar eller försvårar en utrymning. Exempel på sådant är rullatorer, barnvagnschassier och postboxar. Det viktiga är att vägen ut inte hindras. Trapphuset är ju också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.
 
Observera att fastighetsägare ibland har egna regler kring förvaringen, exempelvis för att underlätta städning.
 
Vid tveksamma fall är det räddningstjänsten som bedömer vad som är acceptabelt. 

El-/rullstol i trapphus

Med hänsyn till att en el-/rullstol utgör ett viktigt stöd för personer med rörelsehinder behöver den ha hög tillgänglighet. Uppställningen i ett trapphus bör dock föregås av en bedömning av andra möjliga alternativ såsom i egen lägenhet, källar-, vinds- eller gårdsutrymme inklusive förekommande förvaringsanordningar utomhus. Om trapphuset måste användas som uppställningsplats behöver placeringen anordnas med tillfredsställande säkerhet. El-/rullstolen får inte påverka fria bredden i utrymningsvägen och ska i sådana fall vara av svårantändligt material.

Batteriladdning av elrullstol

En elrullstol som laddas utgör en förhöjd brandrisk, batteriet får därför inte laddas i trapphuset. Statistik och erfarenhet visar att laddning av batterier kan leda till överhettning och utveckling av brand.

Vid laddning av vätskefyllda batterier behöver utrymmet där rullstolen laddas ha tillräcklig ventilation, så att brännbar gas (vätgas) kan ventileras bort. Även tillverkaren av elrullstolen kan ha anvisningar för laddning av elrullstolen och krav på utrymmet där laddning sker.

Trapphusanslag om brandskydd

MSB har ett trapphusanslag med tips på hur man bäst skyddar sitt trapphus från brand. Det går att beställa det tryckta trapphusanslaget kostnadsfritt, max 500 stycken åt gången. Du kan också ladda ned och skriva ut anslaget och sätta upp det i ditt trapphus.
 
Om du vill ha din egen organisations logotype och information på bladet kan du antingen anpassa hela bladet digitalt och trycka upp det själv eller beställa förtrycka med utrymme för att lägga till egen information.
 
 
Skydda dig och dina grannar mot brand
Trapphusanslag med några enkla råd om hur man kan skydda sig och sina grannar mot brand. Bladet passar att sätta upp i till exempel trap...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB 0112-09
Antal
 
 
Publicerad: 2009-11-02 kl. 15:32 | Senast granskad:2014-11-18 kl. 15:19
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete