Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Handböcker för skydd av kulturbebyggelse

Tipsa om artikeln
Under de senaste åren har ett antal skrifter publicerats som rör brandskydd i kulturbyggnader och kulturbyggnadsområden.
I de skrifterna återfinns viktiga aspekter för att skydda byggnader mot brand, bedöma behovet av brandskydd samt hur man arbetar med restvärdesräddning.

Handboken "Brandskydd i kulturbyggnader"

Handbok om brandsyn och brandskyddsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Boken riktar sig till byggnadsantikvarier, kommunal räddningstjänst samt ägare och förvaltare. Vikten av bådeorganisatoriska och teknisk brandskyddsåtgärder betonas.

Boken utgavs 1997 efter samverkan mellan Räddningsverket och Riksantikvarieämbetet. Boken ska bidra till en samsyn om brandskyddsfrågorna mellan myndigheterna. Den ger praktiska råd om brandskydd och hur brandkrav behöver ställas i relation till hänsyn om krav på bevarande av landets kulturarv.

 
Brandskydd i kulturbyggnader
Handbok om brandsyn och brandskyddsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
PUBR00-180
Antal
Ej i lager
 

Rapporten "Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse"

Rapporten "Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse" riktar sig till byggnadsvårdare, byggnadsingenjörer, brandsakkunniga med flera, och presenterar en systematisk metod kallad BSV-k (BrandSkyddsVärdering-kulturbebyggelse) för värdering av brandskyddet i kulturbebyggelse. Metoden är bedömningsneutral, vilket innebär att samma resultat ska fås oavsett vem som gör inventeringen. Med metodens hjälp underlättar det att kommunicera nivå och åtgärder för ett förbättrat brandskydd med ägare och beslutsfattare.

Räddningsverket stöttade framtagandet av rapporten. BSV-k bygger på bedömning av 16 olika parametrar som har betydelse för brandskyddet. Parametrarna har olika betydelse/vikt.

Slutprodukten blir ett index där samtliga 16 parametrar med viktning ingår. Ur index kan man se om brandskyddet är acceptabelt eller kan förbättras på en eller flera punkter.

Metoden är bedömningsneutral och tanken är att byggnadsvårdare som fördjupar sig i metodiken utan större kunskap om brandskydd ska kunna inventera brandskyddet i kulturbyggnader. Metoden har tillämpats av bland annat byggnadsvårdare i Västerås
 
Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
PUBR00-291
Antal
Ej i lager
 

"Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning"

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) vänder sig till ledare och säkerhetsansvariga vid museer, arkiv, bibliotek, kyrkor och andra gudstjänstlokaler och till förvaltare av värdefulla samlingar och historiska byggnader.
 
Bokens fokus ligger på riskanalys och ansvarsfördelning, med många konkreta tips, bilder och exempel från verkligheten. Dess stomme är checklistorna. De finns dels i punktform i den löpande texten, dels i brukarvänligt format där varje användare kan utforma sin lista efter egna behov och önskemål.
 
Handboken och dess checklistor är webbaserade och kan laddas ner från Riksantikvarieämbetets hemsida. Genom att välja en webbaserad lösning är handboken och listorna alltid uppdaterade och tillgängliga på ett och samma ställe. 
 
Publicerad: 2009-11-02 kl. 16:42 | Senast granskad:2013-09-26 kl. 13:15
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete