Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Brandskydd i flerbostadshus

Tipsa om artikeln
Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.
Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser. Till exempel hade många av dem som omkommit i bostadsbränder överlevt om det funnits brandvarnare i bostaden.
 
Ett bra brandskydd består av flera olika delar och bygger på att alla parter, både ägare och användare av en byggnad, tar ansvar för det. För att säkerställa att samtliga delar i brandskyddet fungerar, behöver ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. Det innebär att ta ett helhetsgrepp om brandskyddet och på ett systematiskt sätt arbeta både med att förebygga och minska konsekvenserna vid brand.
 
Skydda dig och dina grannar mot brand
Trapphusanslag med några enkla råd om hur man kan skydda sig och sina grannar mot brand. Bladet passar att sätta upp i till exempel trap...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB 0112-09
Antal
 
 
Systematiskt brandskyddsarbete innebär också att arbeta både med tekniska delar, som byggnaden och brandtekniska installationer, samt med det organisatoriska brandskyddet, som rutiner, utbildning till ansvariga på olika nivåer, information till de boende med mera. För att säkerställa god ordning på brandskyddet och brandskyddsarbetet behöver delar av det dokumenteras.

Broschyr till hyresvärdar

MSB har en broschyr med information som riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus.
 
Informationen beskriver kortfattat vilket ansvar olika parter har för brandskyddet och de vanligast förekommande brandskyddsinstallationerna i flerbostadshus.
 
Den ger också olika tips och idéer kring hur man skyddar sin byggnad från brand. Informationen är tänkt som ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet som ska bedrivas i fastigheten.
 
Broschyren kan beställas från MSB, max 400 ex per beställning
 
Det finns också ett blad med information om brandskydd, som riktar sig till den enskilde lägenhetsinnehavaren. Bladet kan kopieras och delas ut till de boende.

 

Brandsäkerhet i flerbostadshus
Broschyren är till dig som hyresvärd, bostadsrättsförening och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus, inte att d...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB 0090-09
Antal
Ej i lager
 
 
Publicerad: 2009-11-02 kl. 15:02
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete