Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Brandskydd i samlingslokaler

Tipsa om artikeln
Med samlingslokal menas en lokal som är tillgänglig för föreningar, möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, religionsutövning, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. Ansvaret för brandskyddet ligger enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) både på den som äger lokalen och på den som bedriver verksamhet där.
Brandskydd i samlingslokaler regleras i Boverkets byggregler (BBR) och i LSO. Utgångspunkten för brandskyddet är att de personer som vistas i lokalerna inte har god lokalkännedom. Men de kan sätta sig själva i säkerhet, och de förväntas vara vakna. Att det kan vistas många i lokalen ställer stora krav på tillgång till och utformning av utrymningsvägarna. Ju fler personer lokalen är avsedd för desto högre krav ställs – exempelvis krav på utrymningslarm och nödbelysning.

Ansvarsfördelning

Exakt hur ansvarsfördelningen ser ut regleras inte i LSO. Vissa delar kan regleras i avtal mellan den som bedriver verksamhet i lokalen och ägaren av lokalen. Generellt sett så bör ägaren vara den som ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt. Medan den som använder lokalerna ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt. Ett exempel på detta kan vara att regelbundet kontrollera att utrymningsvägarna hålls fria, är synliga och alltid är öppningsbara.

Att tänka på

Eftersom utrymning är den mest centrala punkten så är det viktigt att tänka på att inte ta in fler personer än lokalen är anpassad för. Det är också viktigt att utrymningsvägarna är markerade med skyltar och att de är upplåsta när det är verksamhet i lokalen. För att en utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt får utrymningsvägen inte blockeras av lös inredning och föremål. Brännbart material som t.ex. ytterkläder eller soppåsar och återvinningsmateriel får inte heller förvaras i utrymningsvägen.

Om lokalen används för sittande publik bör stolarna vara sammankopplade och placerade i rader. För att underlätta vid en utrymningssituation behöver det även finnas tillräckligt breda utrymningsgångar på ett eller flera ställen tvärs stolsraderna, som leder till utrymningsvägarna.
 
Till några vanliga brandorsaker i samlingslokaler hör anlagda bränder både i och utanför lokalen. Bränder på och omkring spisen, bränder på grund av elektriska orsaker och bränder orsakade av levande ljus är också vanliga.
 
Det gäller som vanligt att inte förvara lättantändligt material – som exempelvis soppåsar och kartonger, på platser där någon utomstående kan anlägga brand. Kontrollera så att inte spisplattor glöms bort påslagna och att inget brännbart ställs på eller nära dessa. Elektrisk utrustning och sladdar ska vara hela och funktionsdugliga.
 
Levande ljus ska inte placeras på eller nära något brännbart och de får inte lämnas utan uppsikt när de är tända.

Tillfällig uthyrning av lokaler

MSB har en broschyr som beskriver hur brandskyddet kan ordnas vid tillfällig uthyrning av lokaler, exempelvis för fester, dans eller andra tillställningar. Broschyren innehåller också checklistor både för ägaren av lokalen och för den tillfällige hyresgästen. Listorna består av sådant som kan vara bra att tänka på kring brandskyddet. De råd som presenteras i broschyren är ett exempel på hur man kan lösa arrangemangen kring lokaluthyrning.
 
Broschyren kan givetvis också användas av dig som hyr ut eller hyr en samlingslokal mer permanent.
 
Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler
Information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. I broschyren finns några
Publikationsnummer:
MSB 0137-09
 
 
Publicerad: 2009-10-30 kl. 13:30 | Senast granskad:2016-11-03 kl. 13:44
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete