Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillstånd till överföring av explosiva varor

Tipsa om artikeln
Tillstånd behövs för överföring av explosiva varor för civilt bruk som omfattas av EU-direktivet 2014/28/EU.

Med överföring menas i detta sammanhang förflyttning av varor från en plats till en annan.
 
Det är mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor prövas tillstånd till överföring inom Sverige av den kommun där mottagaren av varorna bedriver sin verksamhet. Tillstånd till gränsöverskridande överföring, export och import prövas av MSB.

De explosiva varor som omfattas av kravet är i huvudsak sprängämnen, tändmedel (såsom sprängkapslar och detonerande stubin) och krut (både röksvagt och svartkrut) för civilt bruk.
 
Överföringstillstånd behövs därför inte för

  • varor avsedda för försvaret eller polisen, oavsett om de är CE-märkta eller inte,
  • ammunition,
  • pyrotekniska artiklar, till exempel fyrverkerier eller PU.

Överföring inom Sverige av högst 5 kg krut till handladdning av ammunition eller skjutvapen för eget bruk är undantaget från tillståndsplikten.

EU-direktiv och föreskrifter


EU-direktiv 2014/28/EU


Bestämmelserna gällande överföring i direktivet har införts i svensk lagstiftning genom MSB:s föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor (MSBFS 2016:4).


MSBFS 2016:4 föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

Överföring inom Sverige

Ansökan görs till den kommun där mottagaren bedriver sin verksamhet. Den som överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver endast ha tillstånd till överföring utfärdat i hemkommunen.

Gränsöverskridande överföring inom gemenskapen

Sökanden ska skicka in en speciell blankett som man får från den myndighet som är ansvarig för ärenden om explosiva varor i mottagarlandet. Minst tre exemplar av originalet ska fyllas i. Bara original är giltiga. Den som söker ska vara mottagare av de explosiva varorna.
 
MSB skickar blanketter till den som begär det. Blanketten ska, i original, skrivas under av myndigheterna i avsändarlandet, mottagarlandet och alla de länder som varorna kommer att transporteras igenom. Mottagarlandet ska fylla i blanketten först.

Beställning av blanketter

Här kan du beställa blankett för ansökan om tillstånd till gränsöverskridande överföring av explosiva varor inom gemenskapen.

Obs! Varje ansökan kräver 3 blanketter för att vara komplett.

* = obligatorisk uppgift
Namn *
Adress *
Postnummer *
Ort *
Antal blanketter *
Minst 3 st
 

 
Publicerad: 2009-11-13 kl. 17:38
Kontakt:
Reza Abbassi Reza.Abbassi@msb.se
 
 
 
Prenumerera på nyheter om lag och rätt
Prenumerare på nyheter om lag & rätt
 
Rapportera olyckor