Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillstånd för explosiva varor

Tipsa om artikeln
Tillstånd behövs för nästan all verksamhet med explosiva varor.

MSB prövar tillstånd för:

  • tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning av explosiva varor
  • annan hantering som sker i anslutning till ovan nämnd hantering
  • gränsöverskridande överföring
  • import
  • export och
  • Försvarsmaktens hantering av explosiva varor på fasta platser

Kommunen prövar tillstånd för:

  • användning
  • förvaring
  • handel och överlåtelse samt
  • överföring av explosiva varor inom Sverige

Tillstånd för tillverkning av explosiva varor

All tillverkning av explosiva varor är tillståndspliktig oavsett mängd eller sort. Två undantag finns.

För att få tillverkningstillstånd krävs lämplighet, goda kunskaper om och erfarenhet av de explosiva varor som ska tillverkas. Det krävs också tillgång till speciellt utformade lokaler, arbetsmetoder och utrustning.

Undantag 1: Handladdning av ammunition för eget bruk till eget vapen är undantaget från tillståndsplikt annat än vapenlicens.

Den som vill sälja eller på annat sätt överlåta handladdad ammunition måste däremot ha tillstånd för tillverkning.

Undantag 2: Tillverkning av högst 300 g (nettovikt) tomtebloss i samband med skolundervisning är undantaget från tillståndsplikt.

Bearbetning, destruktion och återvinning

All slags bearbetning, destruktion eller återvinning av explosiva varor är tillståndpliktig precis som tillverkning. Tillstånd för bearbetning, destruktion och återvinning söks på samma sätt som för tillverkning.

PU – pyroteknisk utrustning för fordon

PU, bland annat krockkuddar, är också explosiva varor. Den som tillverkar eller destruerar PU måste därför ha tillstånd från MSB för detta.

Förvaring av mer än 10 PU är också tillståndspliktig. Tillstånd till förvaring söks hos den kommun där förvaringen ska ske.

Mer om PU – pyroteknisk utrustning för fordon

Överföring

Tillstånd till överföring krävs för alla explosiva varor för civilt bruk som omfattas av EU-direktiv 2014/28/EU. Varor som omfattas är sprängämnen, tändmedel och krut för civilt bruk. MSB är tillståndsmyndighet för gränsöverskridande överföring till Sverige från ett land som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och överföring från Sverige till ett land som ingår i EES, medan kommunerna är tillståndsmyndighet för överföring inom Sverige.

Den som överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Import

Tillstånd krävs för import av explosiva varor, det vill säga när explosiva varor ska föras in i Sverige från ett land utanför EES. Kravet gäller alla explosiva varor utom ammunition som omfattas av vapenlagen.
MSB är tillståndsmyndighet för import av explosiva varor.

Mer om import av explosiva varor och hur man söker tillstånd

Export

Sedan den 1 juni 2016 omfattar lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) även export, det vill säga utförsel från Sverige till land utanför EES, av brandfarliga och explosiva varor. Export av explosiva varor för civilt bruk är tillståndspliktig medan pyrotekniska artiklar, ammunition och varor avsedda för försvarsmakt eller polis är undantagna. MSB är tillståndsmyndighet för export av explosiva varor.

Mer om export av explosiva varor och hur man söker tillstånd

Förvaring

Förvaring av explosiva varor är, med några undantag, tillståndspliktig. Tillstånd till förvaring prövas av den kommun där förrådet är beläget. För flyttbara förråd som ska användas för förvaring i fler än en kommun, ska tillståndet prövas av den kommun som den sökande är bosatt i eller där den sökande har sin huvudsakliga verksamhet. Tillstånd till förvaring som sker i anslutning till tillverkning av explosiva varor ska prövas av MSB.

Mer om förvaring av explosiva varor

Användning, saluförande och överlåtelse

Tillstånd för användning, saluförande och överlåtelse av explosiva varor prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Den som använder explosiva varor i mer än en kommun behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

För sprängarbeten som ska utföras inom områden som omfattas av detaljplan krävs enligt ordningslagen också tillstånd från polisen. Även användning av fyrverkerier kan enligt ordningslagen kräva tillstånd från polisen.

Mer om försäljning av fyrverkerier

Till ordningslagen på Riksdagen.se (extern webb)

Användning av krut

Personer som använder krut i lösvikt (svartkrut eller nitrocellulosakrut) till laddning av licensfria skjutvapen ska ha tillstånd till användning, överföring och förvaring av krutet från sin hemkommun.

Den som har licens för skjutvapen som laddas med krut i lösvikt behöver inte något ytterligare tillstånd till användning, överföring och förvaring av upp till 5 kg krut.

Publicerad: 2009-11-13 kl. 16:48 | Senast granskad:2016-07-01 kl. 09:51
Kontakt:
Rolf Weinander Rolf.Weinander@msb.se
 
 
 
Prenumerera på nyheter om lag och rätt
Prenumerare på nyheter om lag & rätt
 
Rapportera olyckor