Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Tipsa om artikeln
Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd. Ett sådant söks i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Här kan du läsa mer om när tillstånd behövs och vad en tillståndsansökan bör innehålla.
Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.
 
För att en korrekt bedömning ska kunna göras krävs att det inlämnade underlaget är tillräckligt. Det kan vara en fördel om sökanden samråder med kommunen redan innan tillståndsansökan lämnas in. För en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.

Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Uppgifter om när tillstånd behövs för brandfarliga gaser och vätskor finner du i MSB:s föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3:
  
MSB:s handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor ger vägledning i hur föreskrifterna ska tolkas:
 
 
Vissa kommuner har blanketter för ansökan och egna beskrivningar av vilka dokument och uppgifter man vill ha in i samband med tillståndsansökan.

Tillstånd till hantering av brandreaktiva varor

I stort ska tillståndsansökan för brandreaktiva varor innehålla samma typer av dokument som för brandfarliga gaser och vätskor. Uppgifter om när tillstånd krävs för brandreaktiva varor finns i respektive föreskrift för de olika varorna.

Föreståndare för brandfarlig vara

Den som är tillståndspliktig för hantering av brandfarliga varor ska utse en föreståndare för hanteringen.

Mer information om föreståndare för brandfarliga varor (Pdf,  nytt fönster)

Tillstånd vid cisternkontroll

Vid kontroll av cisterner med brandfarlig vara kan innehållet behöva pumpas över till en tillfällig förvaring (t.ex. cistern eller tankbil), ofta med en volym som innebär tillståndsplikt. Det är då möjligt att den som bedriver verksamheten (t.ex. en bensinstation) har ett tillstånd som även omfattar sådan tillfällig förvaring.

Ett befintligt tillstånd kan med fördel kompletteras med denna förvaring, utan att ett nytt tillstånd behöver sökas för hela verksamheten. Detta förutsätter att det finns en angiven plats för den tillfälliga förvaringen, och att den som har tillståndet styr hanteringen under den tid den pågår.

Det är också den som har tillståndet som ansvarar för att en föreståndare finns utsedd för denna förvaring. Alternativet är att kontrollorganet/entreprenören söker tillstånd för sådan hantering, som då helt och hållet tar på sig ansvaret för den tillfälliga förvaringen.

ADR-godkända transportfordon som lämnar platsen efter att de lastats omfattas dock inte av kravet på tillståndsplikt, eftersom de omfattas av ADR-regelverket.

Tillstånd för gasol vid vissa publika tillfälliga verksamheter

Enligt MSB:s föreskrifter om tillstånd (MSBFS 2013:3) kan en yrkesmässig publik verksamhet ha 60 liter gasol utan tillstånd, under förutsättning att ingen del av hanteringen sker inomhus. Syftet är bland annat att restauranger med gasolflaskor utomhus och förbrukningen inomhus ska vara tillståndspliktiga. Även tillfälliga verksamheter omfattas av samma undantag. För sådana var tidigare tillståndet ersatt med anmälan. Numera betraktas de på samma sätt som permanenta verksamheter.

Ett exempel på en sådan tillfällig verksamhet är en matvagn, dvs. grillvagn, rullande kiosk eller liknande "servering på hjul". Ett mindre serveringstält där man lagar mat till försäljning likt en kiosk är ett annat. För dessa två exempel kan samhällets nytta med tillståndsprocessen ifrågasättas. Det är inte särskilt mycket som kan redovisas och därmed inte heller kontrolleras. Även om den ungefärliga uppställningsplatsen skulle kunna redovisas så säger det inte så mycket förrän man på plats ser vilka andra verksamheter som finns, t.ex. i anslutning till en festival eller dylikt. Dessutom får tillståndsprocessen ses som en orimlig belastning. Särskilt drabbas de som åker från kommun till kommun, och måste söka tillstånd för varje plats.

I stället bör tillsyn kunna utgöra ett bättre verktyg för att kontrollera sådana tillfälliga verksamheter, då man på plats kan få en ordentlig uppfattning om hanteringen. Där risken är som störst har också tillsynsmyndigheten störst anledning att känna till hanteringen, och därmed störst möjlighet att tillsyna, nämligen vid festivaler och andra större evenemang. Notera att möjligheten att tillsyna inte har med tillståndsplikten att göra.

En matvagn klassas dessutom som ett fordon enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Fordon omfattas av Transportstyrelsens regler genom fordonslagen. Även om detaljregler endast finns för vissa gasolinstallationer enligt fordonslagstiftningen så vore det orimligt om vissa ska kontrolleras enligt fordonslagen och andra enligt LBE. Denna del av fordonet undantas alltså inte av LBE, men det är ändå orimligt att sådana ska ha tillstånd enligt LBE, eftersom de i första hand bör kontrolleras efter en annan lagstiftning.

Sammantaget anser MSB att matvagnar inte behöver söka tillstånd. MSB anser också att mindre tält för matlagning kan hantera upp till 60 liter gasol utan tillstånd (genom att betraktas på samma sätt som yrkesmässig publik verksamhet där ingen del av hanteringen sker inomhus). Här avses ett tält där maten lagas i tältet och kunderna köper sin mat, vanligtvis över disk, och går därifrån. Utgångspunkten är att kunderna inte går in i tältet.

Gränsdragning för publika verksamheter

I MSB:s handbok om tillstånd står att "en reception på t.ex. en industri medför dock inte att verksamheten ska betraktas som publik verksamhet". MSB har gjort tolkningen att detta också gäller för verksamheter som hyr ut maskiner, redskap och dylikt. Det förutsätter att kunderna kommer direkt till en reception utan att passera genom den övriga verksamheten, och därifrån ledsagas inom området av anläggningens personal. Viss försäljning av brandfarliga varor kan även förekomma i receptionen.

Även om verksamheten uppfyller ovanstående blir den tillståndspliktig om de sammanlagda mängderna i verksamheten överskrider tillståndsgränsen för icke publik verksamhet.

Bränslen i maskiners/redskaps bränsletankar (liksom fordonstankar) tas inte med när man beräknar tillståndspliktig mängd.

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Publicerad: 2009-11-13 kl. 16:41 | Senast granskad:2017-09-21 kl. 13:33
Kontakt:
No such user
 
 
 
Prenumerera på nyheter om lag och rätt
Prenumerare på nyheter om lag & rätt
 
Rapportera olyckor