Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillsyn av sprängämnesprekursorer

Tipsa om artikeln
Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ansvarar kommuner för tillsynen över artikel 4.7 och artikel 5 i EU-förordning 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (prekursorförordningen). Här följer MSB:s vägledning till hur tillsynen kan utövas i praktiken.
Kontakt

Lorens van Dam
010-240 43 44

 

Svensk tillämpning av EU-förordningen

I Sverige råder tillståndsplikt för enskilda personers förvärv, införsel, innehav och användning av produkter som innehåller mer än:

  • 12 viktprocent väteperoxid
  • 30 viktprocent nitrometan (motsvarar 25 volymprocent för modellbränslen)
  • 3 viktprocent salpetersyra

Tillståndet utfärdas av MSB efter ansökan. (Sverige har inget registreringssystem för tillhandahållande, innehav och användning av sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner, dvs. ekonomiska aktörer behöver inte registrera enskilda personers förvärv av sprängämnesprekursorer.)

Läs mer om tillståndskravet

Prekursorsförordningen reglerar även produkter som innehåller mer än:

  • 40 viktprocent kaliumklorat
  • 40 viktprocent natriumklorat
  • 40 viktprocent kaliumperklorat
  • 40 viktprocent natriumperklorat

För dessa produkter råder ett förbud för enskilda personers förvärv, införsel, innehav och användning.

Tillsyn över tillståndsplikten

Enligt artikel 4.7 i prekursorförordningen ska ekonomiska aktörer som till enskilda personer tillhandahåller en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner för varje transaktion kräva att ett tillstånd uppvisas. Det betyder att den som säljer produkter som innehåller något av de tre tillståndspliktiga ämnena till enskilda personer måste begära att dessa uppvisar ett tillstånd från MSB till att förvärva, införa, inneha och använda ämnet i fråga. Av MSB:s tillstånd framgår också vilken maximal mängd och halt som personen har tillstånd till.

Ett sätt som denna tillsyn skulle kunna bedrivas på är att kommunerna tillfrågar berörda ekonomiska aktörer om de känner till tillståndsplikten och har rutiner för att säkerställa att kravet på att begära tillstånd från enskilda personer efterföljs. MSB:s informationsmaterial till handeln kan med fördel användas och distribueras i samband med tillsynen.

Till informationsmaterialet för handeln

Tillsyn över märkningen

Enligt prekursorförordningen artikel 5 ska produkter som innehåller något av de sju ovan listade ämnena, i halter som överstiger den angivna mängden, vara märkta om avsikten är att tillhandahålla dem till enskilda personer. Märkningen ska ange att enskilda personers förvärv, införsel, innehav och användning av produkten i fråga omfattas av restriktioner. Det är den ekonomiska aktören som tillhandahåller produkten till enskilda personer som är skyldig att antingen själv fästa en lämplig etikett på produkten eller kontrollera att en sådan etikett finns. Den av MSB rekommenderade märkningen, som baseras på EU-vägledning, lyder:

"Privatpersoners köp, innehav och användning omfattas av restriktioner."

I de flesta fall omfattas produkterna som ska ha denna märkning också av reglerna om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008). För dessa produkter ska märkningen enligt artikel 5 prekursorförordningen utformas som en del av CLP-etiketten, dvs. ovanstående mening, eller en mening som på annat sätt uppfyller syftet i artikeln, och återfinnas i samband med övrig märkning enligt CLP-förordningen.

Mer om märkningskravet

Produkter som omfattas

För att kunna utöva tillsyn över ovanstående bestämmelser behöver kommuner känna till vilka produkter som innehåller de tre tillståndspliktiga ämnena. Nedanstående tabell visar några exempel.

 

Ämne Typ av produkter Typ av försäljningsställen
Väteperoxid Blekningsmedel, desinfektionsmedel, klorfri poolrengöring Färg-, bygg- och järnhandel, byggvaruhus, apotek
Nitrometan Bränsle till modellfarkoster Butiker för modellhobby
Salpetersyra Etsningsmedel, betningsmedel, ett fåtal propplösare Färg-, bygg- och järnhandel, konstnärsbutiker

 

De fyra ämnena som är förbjudna för enskilda personers förvärv, införsel, innehav och användning förekommer som komponenter till pyrotekniska satser.

Prekursorförordningen omfattar inte varor så som de definieras i EU-förordning 1907/2006 (Reach-förordningen). Inte heller omfattas färdigmonterade pyrotekniska artiklar (dvs. fyrverkerier och nödbloss), tändhattar för leksaker eller läkemedel som skrivs ut på recept av prekursorförordningen.

Publicerad: 2016-06-23 kl. 11:13 | Senast granskad:2017-01-04 kl. 12:59
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se