Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillstånd till bränslen för modellfarkoster

Tipsa om artikeln
Sedan den 2 september 2014 råder tillståndskrav för privatpersoners förvärv, införsel, innehav och användning av produkter som innehåller mer än 30 viktprocent nitrometan. Detta gäller bl.a. nitrometanhaltiga bränslen för modellfarkoster, för vilka 30 viktprocent nitrometan motsvarar 25 volymprocent enligt MSB.

Detta enligt EU-förordning 98/2013 och lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Regler för produkter som innehåller sprängämnesprekursorer

Tillstånd och ansökningsblankett

MSB:s uppgift

Vid ansökningar om tillstånd till nitrometanhaltiga bränslen, inklusive ren nitrometan, är MSB:s uppgift att bedöma huruvida det finns ett (legitimt) behov av dessa produkter. Då syftet med lagstiftningen är att begränsa tillgången till nitrometan, är MSB:s uppfattning att kraven för att styrka behovet bör öka med högre halt nitrometan. Kraven är därför högre för att få tillstånd för ren nitrometan än vad de är för färdigblandade bränslen.

Bränsleblandningar med nitrometan

MSB har identifierat att det kan föreligga behov av bränsleblandningar med högre halt nitrometan för vissa modellfarkoster. Färdiga bränsleblandningar med varierande nitrometanhalt finns att tillgå på marknaden, och bör kunna användas av de flesta som har modellfarkoster som hobby. Om farkosten behöver en bränsleblandning med mer än 30 viktprocent nitrometan, behöver privatpersoner ha ett tillstånd från MSB för att köpa, inneha och använda dem. Sökanden av ett sådant tillstånd ska då i ansökan ange vilken halt nitrometan bränslet innehåller samt den totala mängd bränsleblandning som hon/han önskar inneha vid ett och samma tillfälle. Såvida halten nitrometan i bränslet inte är uppseendeväckande hög behöver sökanden i allmänhet inte styrka sitt behov med några särskilda dokument, om inte MSB efterfrågar det.

Halten nitrometan i färdiga bränsleblandningar anges vanligen i volymprocent. Tillståndsplikten gäller dock produkter med mer än 30 viktprocent nitrometan, vilket motsvarar ca 25 volymprocent för typiska bränsleblandningar för modellfarkoster. Den exakta halten beror på oljeinblandningen, men MSB anser att bränsleblandningar med upp till 25 volymprocent nitrometan inte är tillståndspliktiga. Om du inte känner till halten nitrometan i viktprocent kan du ange den i volymprocent på ansökningsblanketten. Var i så fall noga med att skriva att du angett halten i volymprocent.

Egen tillverkning av bränslen

För verksamhet med modellfarkoster på en nivå som går utöver vanlig hobbynivå skulle ett behov av att tillverka egna bränslen från ren nitrometan kunna föreligga. Exempel på detta är deltagande i organiserade tävlingar eller uppvisningar på avancerad nivå. För att komma ifråga för tillstånd till ren nitrometan behöver sökanden motivera varför hon/han har ett behov av att själv tillverka bränsleblandningar och styrka det på ett sätt som kan verifieras av MSB. Behovet kan exempelvis styrkas genom en tävlingslicens från något förbund som har behörighet att utfärda sådana, eller genom andra dokument som visar att verksamheten är på en nivå som motiverar egen tillverkning av bränsleblandningar. Dokumentationen ska i så fall bifogas ansökan och måste kunna verifieras av MSB, vilket innebär MSB ska kunna kontakta den som utfärdat licensen/dokumentet för att kontrollera innehållet.

För den som bedriver sin modellverksamhet på vanlig hobbynivå och vill blanda sitt eget bränsle, kan ett alternativ vara att låta klubben göra detta åt dem. Föreningar som är självständiga juridiska personer, vilket i allmänhet innebär att föreningen har ett organisationsnummer från Skatteverket, behöver nämligen inget tillstånd. Tillverkning av bränsleblandningar kan därför ske inom ramen för föreningens verksamhet. Ren nitrometan, eller bränsleblandningar som innehåller mer än 30 viktprocent nitrometan, får dock inte överlåtas till de enskilda medlemmarna såvida de inte har tillstånd till det.

Det ovanstående utesluter inte privatpersoner som bedriver verksamhet med modellfarkoster på vanlig hobbynivå skulle kunna ges tillstånd till ren nitrometan. Behovet måste dock även i detta fall motiveras och styrkas med någon form av verifierbar dokumentation. MSB för en dialog med berörda organisationer kring hur en sådan dokumentation kan se ut och vilka kontroller som kan ingå.

Publicerad: 2014-12-05 kl. 12:57 | Senast granskad:2017-01-03 kl. 16:36
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se