Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillstånd för sprängämnesprekursorer – väteperoxid, nitrometan och salpetersyra

Tipsa om artikeln
Enskilda personer (privatpersoner) behöver ha tillstånd från MSB för att förvärva, införa, inneha och använda produkter som innehåller mer än 12 viktprocent väteperoxid, 30 viktprocent nitrometan eller 3 viktprocent salpetersyra.
Kontakt

Lorens van Dam
010-240 43 44

Tony Carlsson
010-240 54 04

 

Detta enligt EU-förordning 98/2013 och lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Syftet med reglerna är att begränsa tillgängligheten till produkter som kan användas för att tillverka hemgjorda sprängämnen.

Regler för produkter som innehåller sprängämnesprekursorer

Väteperoxid används främst för olika typer av blekning, exempelvis av jakttroféer, porslin och möbler, samt för desinfektion. I de flesta fall kan både blekning och desinfektion ske med halter som inte är tillståndspliktiga, dvs. maximalt 12 viktprocent.

Nitrometan används främst som komponent i bränsleblandningar för modellfarkoster. De flesta farkosterna behöver mindre än 30 viktprocent nitrometan, för vilket något tillstånd inte behövs. 30 viktprocent nitrometan motsvarar 25 volymprocent i modellbränslen enligt MSB, dvs. för bränsleblandningar med upp till 25 volymprocent nitrometan behövs inget tillstånd.

Salpetersyra används i undantagsfall för etsning av metaller, men det finns fullgoda alternativ som inte är tillståndspliktiga som fungerar i de flesta fall, t.ex. natriumpersulfat och järnklorid.

Vem behöver tillstånd? 

Tillståndsplikten gäller endast enskilda personer. Med "enskilda personer" avses enligt Artikel 2 i EU-förordning 98/2013, "fysiska personer som agerar i syften som inte är knutna till hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke".

Personer som hanterar de berörda produkterna inom ramen för sin näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke behöver alltså inget tillstånd till detta. Inte heller föreningar som är självständiga juridiska personer omfattas av tillståndsplikten. MSB utgår från att föreningar som fått ett organisationsnummer från Skatteverket är juridiska personer. De aktuella produkterna får då hanteras av föreningen. En förutsättning är dock att de fysiska personer som hanterar prekursorerna för föreningen gör det som en del i sin näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke. Enbart medlemskap i föreningen är alltså inte tillräckligt och en förening får inte användas som förevändning för att ge enskilda personer tillgång till sprängämnesprekursorer.

Hur du söker tillstånd

Du söker tillstånd genom att fylla i nedanstående blankett, underteckna den och skicka den till:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

MSB behöver din underskrift på heder och samvete i original, varför du inte kan mejla in din ansökan. Är du under 18 år måste din vårdnadshavare lämna ett skriftligt medgivande (samtycke). Det är kostnadsfritt att ansöka om tillstånd.

När du fyller i vilka ämnen du söker tillstånd för ska du ange halten i viktprocent och mängden i liter. Då ansökan gäller både förvärv, införsel, innehav och användning ska du ange den maximala mängd du avser inneha vid ett och samma tillfälle. Beskriv för vilken användning du söker tillstånd och ange eventuella ytterligare omständigheter som du tror kan vara relevanta för MSB:s bedömning av ditt behov.

Blankett för ansökan om tillstånd (pdf, nytt fönster) 

Tillstånd till väteperoxid för blekning av jakttroféer

MSB har fått in många ansökningar om tillstånd till väteperoxid för blekning av jakttroféer. Samtliga har hittills (augusti 2018) avslagits med hänvisning till att 12 procentig väteperoxid, som inte är tillståndspliktig, är tillräcklig för denna verksamhet. Efter ett överklagande av MSB:s beslut har Förvaltningsrätten i Karlstad i en dom meddelat att den delar MSB:s syn och avslagit överklagandet (målnummer 166-15).

Tillstånd till bränslen för modellfarkoster

Om du vill söka tillstånd för bränsleblandningar innehållande nitrometan till modellfarkoster, eller tillstånd till nitrometan för egen tillverkning av bränslen, kan du läsa mer om MSB:s hantering av sådana ansökningar nedan.

Tillstånd till bränslen för modellfarkoster

Handläggning av ansökan

Enligt reglerna ska MSB begära ett yttrande över din ansökan från Polismyndigheten, samt ge Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig över denna. Om inga hinder föreligger enligt dessa myndigheter gör MSB en bedömning av din ansökan med avseende på behovet för den användning du anger. I denna bedömning ingår att värdera huruvida du kan använda halter som inte är tillståndspliktiga, eller alternativa produkter som inte innehåller begränsade sprängämnesprekursorer. MSB kan också komma att kontrollera om licenser och andra underlag är äkta, och kan komma att begära kompletterande uppgifter från dig.

På basis av detta fattar MSB ett beslut som skickas till dig skriftligen. Eventuella beslut om tillstånd anpassas efter det behov som MSB bedömer att du har, är giltiga under den tid som anges och kan vara förenade med villkor. Tillståndet är personligt och ska uppvisas vid köp eller annan överlåtelse till dig.

Mer information

Har du frågor om tillståndet och handläggningen av ansökan är du välkommen att kontakta oss. Du når oss genom MSB:s växel på telefonnummer 0771-240240. Fråga efter en handläggare för sprängämnesprekursorer på enheten för farliga ämnen.

Publicerad: 2014-07-22 kl. 14:26 | Senast granskad:2019-03-06 kl. 17:53
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se