Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Märkningskrav för sprängämnesprekursorer

Tipsa om artikeln
EU-förordning 98/2013 om saluförande och användning av sprängämnesprekursorer ställer krav på märkning av produkter som innehåller vissa kemiska ämnen och som är avsedda att säljas till privatpersoner. Syftet med märkningen är att upplysa om att produkten omfattas av restriktioner.

Märkningskravet i förordningens artikel 5 omfattar produkter där avsikten är att sälja eller på annat sätt tillhandahålla dem till privatpersoner, och som innehåller något av följande ämnen:

 • mer än 12 viktprocent väteperoxid
 • mer än 30 viktprocent nitrometan
 • mer än 3 viktprocent salpetersyra
 • mer än 40 viktprocent natriumklorat
 • mer än 40 viktprocent kaliumklorat
 • mer än 40 viktprocent natriumperklorat
 • mer än 40 viktprocent kaliumperklorat

Ämnena är de vars tillgänglighet begränsas för privatpersoner och avsikten med märkingen är att upplysa om att dessa produkter omfattas av begränsningar. Det är ekonomiska aktören som ska tillse att produkterna är märkta.

Begränsning av sprängämnesprekursorer

Svensk märkningstext

EU-förordning 98/2013 anger att produkter enligt ovan ska vara märkta och syftet med märkningen (Artikel 5). I Kommissionens vägledning till förordningen finns ett förslag till märkningstext översatt till samtliga EU-språk (se Appendix Four). Vägledningen har tagits fram i samarbete med representanter från flera medlemsländer, bl.a. från MSB. Märkning med den svenska text som anges i vägledningen uppfyller enligt MSB kravet i EU-förordningens Artikel 5. Texten lyder:

Privatpersoners köp, innehav och användning omfattas av restriktioner.

Kommissionens vägledning till EU-förordning 98/2013 (på engelska) (pdf 586 Kb)

Undantag från märkningskravet

Följande produkter omfattas inte av EU-förordning 98/2013 och därmed inte heller av märkningskravet:

 • Varor enligt definitionen i artikel 3.3 i EU-förordning 1907/2006 (Reach-förordningen). Observera att begeppet "vara" enligt Reach inte är synonymt med samma begrepp så som det används i lagen om brandfarliga och explosiva varor.
  Definitioner i Reach på KemI.se
 • Pyrotekniska artiklar enligt definitionen i MSB:s föreskrifter MSBFS 2015:6 (EG-direktiv 2007/23/EG), exempelvis fyrverkeriartiklar.
  MSBFS 2015:6
 • Marin pyroteknisk utrustning som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:52 (EG-direktiv 96/98/EG), bl.a. nödraketer
  TSFS 2009:52 på Transportstyrelsen.se
 • Pyrotekniska artiklar som är avsedda att användas inom flyg- och rymdindustrin.
 • Tändhattar avsedda för leksaker.
 • Läkemedel som skrivs ut på recept.

Exempel på märkning

Nedan ges ett exempel på hur märkningen kan se ut för en produkt som säljs till allmänheten. Produkten omfattas också av märkningskraven i EU-förordning 1272/2008 (CLP-förordningen), och enligt dess artikel 32.6 är den nya märkningstexten en del av CLP-etiketten.

Märkning enligt CLP

exempel på hur märkningen kan se ut för en produkt som säljs till allmänheten

Publicerad: 2014-05-28 kl. 09:52 | Senast granskad:2017-01-03 kl. 16:35
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se