Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Regler för produkter som innehåller sprängämnesprekursorer

Tipsa om artikeln
För att minska möjligheterna för terrorister och andra med ont uppsåt att kunna tillverka sprängämnen har tillgången till vissa utgångsämnen reglerats. Ämnena, som kallas sprängämnesprekursorer, förekommer i ett antal produkter.
Kontakt

Lorens van Dam
010-240 43 44

 

Reglerna har sin grund i EU-förordning 98/2013, som kompletterats med lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer. De ställer bland annat krav på tillstånd för enskilda personer (privatpersoner), samt krav på märkning och rapportering för ekonomiska aktörer.

EU-förordning 98/2013 på Eur-Lex

Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer

Sedan mars 2017 omfattas tre nya ämnen av EU-förordningens bilaga 2 genom EU-förordningarna 2017/214, 2017/215 och 2017/216. Det är aluminium- och magnesiumpulver (partikelstorlek mindre än 200 µm och om produkten innehåller 70 vikt% eller mer pulver), samt magnesiumnitrat hexahydrat.

Tillståndskrav

Enskilda personer, vilket innebär "varje fysisk person som agerar i syften som inte är knutna till hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke" (det som i dagligt tal kallas privatpersoner), måste ha tillstånd från MSB för att förvärva, införa, inneha och använda produkter som innehåller:

  • Mer än 12 viktprocent väteperoxid
  • Mer än 30 viktprocent nitrometan*
  • Mer än 3 viktprocent salpetersyra

*Motsvarar 25 volymprocent nitrometan i bränslen för modellfarkoster, enligt MSB.

Läs mer om tillståndskravet

Förbud

Produkter med mer än 40 viktprocent kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat eller natriumperklorat är förbjudna för enskilda personer att förvärva, införa inneha och använda. Undantag från detta gäller för färdigmonterade pyrotekniska artiklar, bland annat fyrverkeriartiklar och nödraketer. Detaljerna finns i EU-förordningens Artikel 2.2, följ länken ovan.

Krav på rapportering

Ekonomiska aktörer måste rapportera misstänkta transaktioner och betydande stölder och försvinnanden av produkter innehållande ovanstående sju ämnen samt ytterligare elva ämnen till polisen. Observera att sedan den 1 mars 2017 gäller kravet även aluminiumpulver och magnesiumpulver (partikelstorlek mindre än 200 µm och om produkten innehåller 70% eller mer pulver), samt magnesiumnitrat hexahydrat. Detta genom EU-förordningarna 2017/214, 2017/215 och 2017/216.

Läs mer om rapporteringskravet

Krav på märkning

Produkter som är begränsade för enskilda personer, ska, om avsikten är att de tillhandahålla dem för enskilda, ha en särskild märkning som upplyser om restriktionerna.

Läs mer om märkningskravet

Informationsmaterial

För att underlätta genomförandet av reglerna för handeln och för lantbrukare har MSB tagit fram informationsmaterial.

Till informationsmaterialet

Tillsyn över reglerna

Kommuner har vissa tillsynsuppgifter över reglerna om sprängämnesprekursorer. För att underlätta för kommunerna har MSB författat vägledning till hur tillsynen skulle kunna bedrivas.

Till tillsynsvägledningen

Publicerad: 2013-02-19 kl. 14:29 | Senast granskad:2017-01-03 kl. 16:25
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se