Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Transportmärkning och CLP

Tipsa om artikeln
Både CLP-förordningen och regelverken för transport av farligt gods (ADR, RID etc.) ställer krav på märkning av förpackningar med farliga kemiska produkter. I artikel 33 i CLP-förordningen anges vad som gäller för förpackningar som omfattas av båda dessa regelverk.

Undantag för transportförpackningar

Grundprincipen i CLP-förordningen är att alla förpackningar ska märkas enligt kraven i CLP, dvs. inner-, ytter- och eventuella mellanförpackningar. Då ytterförpackningen ofta också är transportförpackningen, gäller dock följande undantag:
 
Om ytterförpackningen märkts i enlighet med reglerna för transport av farligt gods (t.ex. ADR eller RID) behöver den inte märkas enligt CLP överhuvudtaget, förutsatt att den innehåller innerförpackningar som märkts enligt CLP. ”Märkts enligt reglerna för transport av farligt gods” behöver inte innebära att den märkts med varningsetiketter för någon fara, utan även t.ex. märkning för reducerad/begränsad mängd (”exempted/limited quantity”) enligt ADR/RID räknas. Detta enligt ECHA:s vägledningsdokument ”Vägledning om märkning och förpackning enligt förordning (EG) 1272/2008”.

Varningsetiketter för transport istället för CLP-piktogram

I de fall då ytterförpackningen måste märkas enligt CLP-förordningen för att den är den enda förpackningen, eller för att man frivilligt väljer att göra detta, kan CLP-piktogrammen utelämnas om det finns varningsetiketter enligt ADR/RID på förpackningen som gäller samma fara. Detta innebär att behållare, t.ex. IBC-behållare, på arbetsplatser kan ha varningsetiketter för transport istället för CLP-piktogram, eller både och. Även konsumentförpackningar kan ha sådan märkning, även om det troligen inte är särskilt vanligt. Den övriga CLP-märkningen (signalord, faro- och skyddsangivelser) ska dock återfinnas på förpackningen även om piktogrammen ersatts med varningsetiketter.

 

Skylt för explosiva ämnen och föremål.Skylt för gaser som inte är brandfarliga eller giftiga.Skylt för brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen.Skylt för oxiderande ämnen.Skylt för organiska peroxider.Skylt för giftiga ämnen.Skylt för frätande ämnen.

Publicerad: 2009-11-16 kl. 12:34
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se