Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Explosiv vara.

CLP-märkning av explosiva varor

Tipsa om artikeln
CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) innehåller bestämmelser för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och omfattar bl.a. explosiva ämnen, blandningar och föremål. Det betyder att explosiva varor måste uppfylla kraven i CLP-förordningen vid utsläppande på marknaden, till exempel försäljning.

Omfattning av CLP-förordningen

CLP-förordningen omfattar alla explosiva varor som tillhör Klass 1 enligt reglerna för transport av farligt gods (t.ex. ADR och RID). Den riskgrupp som tillordnats produkten enligt transportregelverken gäller också för CLP-förordningen, förutsatt att samma (transport)förpackning tillhandahålls även för överlåtelse. Explosiva varor som omfattas av regelverken om transport av farligt gods omfattas inte av CLP-förordningen så länge de är under transport (enligt Artikel 1.6).

Läs mer om CLP-förordningen

Särskilda märkningsbestämmelser för explosiva varor

Enligt Artikel 23 i CLP-förordningen ska explosiva varor där avsikten är en explosiv eller pyroteknisk effekt endast märkas för explosionsfaran (alltså ej för hälso- och miljöfaror). Observera dock att detta endast gäller märkningen – inte klassificeringen. (Hälso- och miljöfaror ska t.ex. anges i säkerhetsdatabladen.) Enligt 2.1.2.4 i förordningens bilaga 1 ska explosiva varor som omförpackas eller överlåts i oförpackat skick klassificeras (testas) igen, alternativt märkas som riskgrupp 1.1 enligt 2.1.3 i samma bilaga.

CLP-märkning och transportmärkning

Explosiv vara.Enligt Artikel 33 i CLP-förordningen behöver förpackningar som är märkta enligt reglerna om transport av farligt gods inte märkas enligt CLP-förordningen, såvida de inte utgör den enda förpackningen. Innerförpackningarna ska dock märkas enligt CLP-förordningen. Om transportförpackningen däremot är den enda förpackningen ska den märkas enligt CLP-förordningen och enligt transportregelverken. CLP:s Explosiva ämnen och föremål.faropiktogram GHS01 (explosiv-symbolen i röd ram mot vit bakgrund) behöver inte anges på transportförpackningen om den orangea varningsetiketten för explosionsfara (som i de flesta fall innehåller explosiv-symbolen) enligt transportregelverken anges där.
 

Läs mer om transportmärkning och CLP

Kravet i 14 § LBE

Enligt 14 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska den som tillverkar, överför, importerar eller släpper ut explosiva varor på marknaden, genom märkning eller på annat sätt lämna uppgifter för att bedöma riskerna för explosion och dess konsekvenser. Märkning för explosionsfaran i enlighet med CLP-förordningen anses av MSB även uppfylla kravet i 14 § LBE. Det finns dock även andra sätt att uppfylla kravet i LBE. Observera att Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2006:11, som bl.a. innehåller märkningskrav för explosiva varor, upphävs från den 1 september 2012.

Läs mer om märkning av explosiva varor enligt LBE

Kontakt

Det är Kemikalieinspektionen som är behörig myndighet för CLP-förordningen i Sverige. Kontakta Kemikaleinspektionen vid generella frågor om förordningen. MSB bistår Kemikalieinspektionen i frågor om förordningens fysikaliska faror, bland annat explosionsfaror.

För frågor om CLP-förordningen vad gäller explosiva varor, kontakta Lorens van Dam, 010-240 43 44, lorens.van.dam@msb.se.

Publicerad: 2011-05-23 kl. 15:53 | Senast granskad:2015-05-29 kl. 13:10
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se