Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

CLP-förordningen

Tipsa om artikeln
CLP-förordningen innehåller reglerna för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter i Sverige och inom EU. Sedan 1 juni 2015 gäller den alla ämnen och blandningar som sätts på EU:s marknad, och även för explosiva föremål.

CLP står för Classification, Labelling and Packaging, och EU-förordningen har nummer 1272/2008. Förordningen innehåller de regler som gäller inom EU för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Den omfattar de flesta farliga egenskaper som kemiska produkter kan ha, bland annat explosiva, brandfarliga, oxiderande och andra reaktiva egenskaper. Syftet med CLP är att arbetstagare och konsumenter ska ges information om kemiska produkters farliga egenskaper.

Sedan CLP-förordningen publicerades har den uppdaterats ett antal gånger genom så kallade ATP:er. ATP står för Adaptation to Technical Progress, och uppdateringarna sker bland annat för att genomföra nya reviderade utgåvor av GHS, se nedan. Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA publicerar löpande dessa ändringsförordningar och konsoliderade utgåvor av CLP-förordningen. Hos ECHA finns även vägledning till CLP. I Sverige är Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet för CLP, och MSB assisterar dem på sina expertområden fysikaliska faror och transport av farligt gods.

Mer om CLP hos KemI (extern sida)

Ladda ned CLP-förordningen från ECHA (extern sida)

Ladda ned vägledning till CLP från ECHA (extern sida)

CLP och GHS

CLP-förordningen är EU:s genomförande av FN:s Globalt Harmoniserade System för klassificering och märkning av kemikalier, GHS. Avsikten med GHS är att samma system så småningom ska gälla i hela världen. MSB deltar tillsammans med KemI i diskussionerna inom FN för att ständigt förbättra GHS. Utöver representanter för många av världens länder deltar även branschorganisationer i arbetet.

I december varje jämt årtal antas en ny reviderad utgåva av GHS, och den senaste versionen är revision 6 som antogs i december 2014. De nya utgåvorna av GHS införs så småningom i CLP genom egna EU-förordningar, ATP:er se ovan, med något års förskjutning. Genom att hålla sig ajour med utvecklingen inom GHS kan man få en uppfattning om förväntade förändringar i CLP.

Läs mer om GHS hos FN (extern sida)

Ladda ned GHS/CLP-piktogrammen från FN (extern sida)

Särskilda CLP-regler

CLP innehåller vissa regler som är av särskild relevans för MSB:s ansvarsområden. Det gäller bland annat i vilka fall CLP-piktogrammen får ersättas med märkning enligt reglerna om transport av farligt gods, och hur märkning av explosiva varor ska ske.
Läs mer om transportmärkning och CLP

Lär mer om CLP-märkning av explosiva varor

CLP:s påverkan på andra regelverk

Genomförandet av CLP-förordningen fullt ut den 1 juni 2015 medförde en mängd följdändringar i andra regelverk. Det gäller bland annat Arbetsmiljöverkets regler om kemiska arbetsmiljörisker där kraven på märkning av förpackningar och rörledningar samt skyltning anpassats till CLP. Dessa förändringar får även genomslag vid hanteringen av brandfarliga och explosiva varor. Också Seveso-reglerna har förändrats på grund av anpassningar till klassificeringen enligt CLP.

Läs mer om märkning av rörledningar

Läs mer om förbuds- och varningsskyltar

Läs mer om Seveso-lagstiftningen

Till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (extern sida)

Publicerad: 2014-03-19 kl. 00:00 | Senast granskad:2016-08-19 kl. 15:17
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se