Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Tipsa om artikeln
Många kemiska produkter har farliga egenskaper som behöver kommuniceras för att minska skaderiskerna. Klassificering innebär att på ett systematiskt sätt ta reda på produkternas egenskaper. Produktmärkning, transportmärkning och säkerhetsdatablad upplyser användare om farorna.
Kontakt
010-240 43 44
010-240 5361

 

Klassificering och märkning enligt CLP

EU-förordning 1272/2008, CLP-förordningen, innehåller reglerna för klassficering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar som sätts på marknaden inom EU. Sedan 1 juni 2015 gäller den för alla ämnen och blandningar, och även för explosiva föremål. I Sverige är Kemikalieinspektionen (KemI) den ansvariga myndigheten för CLP. MSB stödjer KemI i frågor om kemiska produkters fysikaliska faror så som brand-, explosions- och andra reaktivitetsfaror (egenskaper i Del 2 i CLP-förordningens Bilaga 1). På EU-nivå ansvarar den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA för CLP-förordningen. Hos ECHA finns också vägledning till CLP.

Mer om CLP-förordningen

Säkerhetsdatablad enligt REACH

Vid överlåtelse för yrkesmässigt bruk av kemiska produkter som klassificerats som farliga ska leverantören förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad. Reglerna om säkerhetsdatablad finns i REACH-förordningen, EU-förordning 1907/2006. Det är Kemikalieinpektionen (KemI) som är ansvarig myndighet för REACH-förordningen i Sverige. MSB stödjer KemI i frågor om fysikaliska faror, fysikalisk-kemiska egenskaper och transport av farligt gods, bland annat vad gäller säkerhetsdatablad.

Mer om Säkerhetsdatablad enligt REACH

Transport av farligt gods

Vid transport av kemiska produkter med farliga egenskaper gäller särskilda regler för transport av farligt gods, bland annat ADR och RID. Dessa innehåller också klassificerings- och märkningskrav. Klassificeringen enligt CLP-förordningen och enligt transportregelverken är i hög grad harmoniserad och i vissa fall kan transportetiketter ersätta CLP-piktogram. MSB är ansvarig myndighet för transport av farligt gods på land, dvs. på väg och järnväg.

Mer om transport av farligt gods

Mer om transportmärkning och CLP

Publicerad: 2009-11-16 kl. 11:40 | Senast granskad:2015-05-29 kl. 11:45
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se
Rolf Weinander Rolf.Weinander@msb.se