Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Del 3 Explosiva varor

Tipsa om artikeln
Vad är explosiva varor? Hur fungerar det med tillstånd, godkännande, klassificering och märkning?

Innehåll Del 3:

Explosiva varor

Till explosiva varor räknas

 1. explosiva ämnen och blandningar,
 2. explosiva föremål, och
 3. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska artiklar. De vanligaste pyrotekniska artiklarna är fyrverkerier och pyroteknisk utrustning för fordon (PU).

Explosiva varor används i en mängd olika sammanhang. De stora användarna är sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten, gruv- och anläggningsföretag och fyrverkeriimportörer. PU används i fordon, framför allt i form av krockkuddar och bältesförsträckare.

Explosiva ämnen och blandningar

Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Föremål som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är explosiva föremål.

MSBFS 2010:4 föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor (öppnas i nytt fönster)

Fördjupning om explosiva ämnen och blandningar 

Fördjupning om explosiva ämnen och blandningar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Explosiva föremål

Explosiva föremål är föremål som innehåller ett eller flera explosiva ämnen eller blandningar.

Explosiva restprodukter och avfall

Att hantera explosiva varor medför risker. Detta gäller inte minst när man ska ta hand om avfall som innehåller explosiva restprodukter. I fördjupningen till detta avsnitt finns information om hur man ska gå tillväga om explosiva varor kommer med i avfallet från hushåll och företag samt vilka möjligheter kommuner och återvinningsentreprenörer har att på ett säkert sätt ta emot explosiva restprodukter vid återvinningscentraler.

Fördjupning restprodukter och avfall

Fördjupning om explosiva restprodukter och avfall (pdf, öppnas i nytt fönster)


Till toppen av sidan/innehållsförteckning

Tillstånd till hantering av explosiva varor

Tillstånd krävs för att hantera, överföra importera eller exportera explosiva varor, oavsett mängd (16 § LBE). Användning, förvaring och överlåtelse av vissa produkter har undantagits från tillståndsplikt i MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2016:3).

MSBFS 2016:3 föreskrifter om hantering av explosiva varor (öppnas i nytt fönster)

Produkt

(Pyrotekniska artiklar i kategorier enligt MSB:s föreskrifter MSBFS 2015:6 om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition)

Villkor för förvaring utan tillstånd (alla vikter är nettovikt explosivämne)

Fyrverkerier:

 • Samtliga i kategori F1
 • Bengaliska eldar i kategori F2 och F3
 • Bengaliska stickor i kategori F2
 • Knastereffekter i kategori F2
 • Blinkljus i kategori F2
 • Rörliga markeffekter i kategori F2
 • Marksnurror i kategori F2
 • Hoppande marksnurror i kategori F2
 • Eldbägare och fontäner i kategori F2 och F3 som står upprätt av sig själv under funktionen utan att behövas grävas ned eller förankras
 • Raketer i kategori F2
 • Romerska ljus i kategori F2
 • Stjärnrör i kategori F2 och F3
 • Tomtebloss i kategori F2
 • Uppstigande markeffekter i kategori F2
 • Solar i kategori F2
 • Fyrverkeritårtor i kategori F2 och F3 som endast innehåller element av de ovan nämnda fyrverkerierna och som står upprätt av sig själva under funktionen utan att behöva grävas ned i jord, förankras eller stabiliseras med andra medel än dem som utgör en del av pjäsen
 • Sammankopplade pjäser i kategori F2 och F3
 Högst 5 kg
Drivladdningar för modellraketer i kategori P1 Högst 100 g
Knallkorkar i kategori P1 Högst 100 g
Krutstubin i kategori P1 Högst 100 g
Linkap i kategori P1 Högst 1 kg
Nödraketer, nödsignaler, linkastare och annan räddnings- och säkerhetsutrustning i kategori P1 Högst 5 kg
Ollonskott för startpistoler i kategori P1 Högst 1 kg
Patroner för spikpistoler, bultpistoler eller slaktmasker i kategori P1 Högst 1 kg
Rökpatroner i kateori P1 för sotningskanaler eller mot skadedjur Högst 1 kg
Salutskott i kategori P1 för hagelgevär eller civila salutkanoner Högst 200 g och högst 10 g svartkrut per st.
Signalpatroner i kategori P1 Högst 1 kg
Startpatroner för förbränningsmotorer i kategori P1 Högst 1 kg
Pyrotekniska gasgeneratorer i kategori P1 till brandspjäll, brandsläckare, ställdon eller annan typ av processutrustning Högst 1 kg


Några av de uppräknade explosiva varorna i listan får även överlåtas eller saluföras i begränsade mängder utan tillstånd. Se 2 kap. 9 § MSBFS 2016:3.

Det finns även vissa undantag från tillståndsplikten för användning och förvaring av ammunition och krut till skjutvapen som innehavaren har licens för enligt vapenlagen. Se 2 kap. MSBFS 2016:3.

Tillståndsmyndigheter

Kommunen är tillståndsmyndighet för hantering av brandfarliga varor utom för Försvarsmaktens hantering där MSB är tillståndsmyndighet. 

Kommunen är också tillståndsmyndighet för hantering och överföring av explosiva varor, utom för:

 1. tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning,
 2. annan hantering som sker i anslutning till punkt 1,
 3. gränsöverskridande överföring,
 4. import,
 5. export, och
 6. hantering inom försvarets verksamheter.

För punkt 1-6 är MSB tillståndsmyndighet. 

 

Till toppen av sidan/innehållsförteckning

 

Tillståndsprocessen

Dokumentflöde tillståndsprövningKlicka på bilden här bredvid för att se ett tänkt dokumentflöde vid en tillståndsprövning av en ny verksamhet.

 

Tidsaxeln delas in i tre delar: Planering, färdigställande och drift. Röd text markerar de moment som skiljer sig vid tillståndsprövning för explosiv vara jämfört med tillståndsprövning för brandfarlig vara. För explosiv vara tillkommer en underrättelseplikt till polisen när ett tillståndsärende rörande explosiva varor inleds (14 § FBE) och att tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndaren för tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor (9 § LBE).

 1. Ansökan med bilagor som beskriver den planerade verksamheten skickas till kommunen.
 2. Kommunen samråder vid behov exempelvis med kommunens byggnadsnämnd (samordning med bygglovsprocessen).
 3. Kommunen begär kompletteringar. Även andra myndigheter kan ha önskemål om kompletteringar, det är därför viktigt att samråd sker i ett så tidigt skede som möjligt.
 4. Verksamhetsutövaren skickar kompletteringar enligt begäran.
 5. Kommunen skickar ett mottagningsbevis till verksamhetsutövaren när alla handlingar kommit in och ansökan är fullständig. Det är viktigt att mottagningsbeviset skickas utan dröjsmål.
 6. Ett tillståndsbeslut med ett godkännande av föreståndare (godkännande av föreståndare gäller endast explosiva varor) skickas till verksamhetsutövaren senast tre månader efter att en fullständig ansökan har mottagits. Tillståndet kan innehålla villkor. Lagstiftningskrav ska dock inte villkoras i tillståndet. Om kommunen anser att anläggningen ska avsynas innan den får tas i drift ska detta villkoras i tillståndet. Observera att tillståndet ska vara tidsbegränsat.
 7. Efter avsyning (om detta villkorats i tillståndet) skickar kommunen ett beslut om vad som ska åtgärdas före driftsättning, alternativt ett skriftligt besked om att anläggningen kan tas i drift.
  Tillsyn genomförs av anläggning i drift och minnesanteckningar från tillsynen distribueras.

Tillsyn genomförs av anläggning i drift och minnesanteckningar från tillsynen distribueras.

Vid förnyelse av tillstånd är vanligen:

 • samråds- och kompletteringsbehovet begränsat,
 • föreståndaren känd,
 • behovet av avsyning begränsat.

I övrigt gäller i princip samma dokumentflöde som vid ett nytt tillstånd.

Kommunens uppgifter när det gäller explosiva varor omfattar vanligtvis prövning av tillstånd till hantering som omfattar användning, förvaring, överlåtelse (handel med), överföring inom Sverige och godkännande av föreståndare för alla dessa hanteringar.

 • Användning: Tillstånd behövs för att använda explosiva varor, till exempel sprängämnen. Den som inhandlar och använder varorna direkt, till exempel vid sprängarbete, behöver inget förvaringstillstånd. För sprängning i tättbebyggt område och för viss användning av fyrverkerier krävs även tillstånd enligt ordningslagen. Ett sådant tillstånd lämnas av polisen.

Fördjupning om sprängarbete (pdf, öppnas i nytt fönster)

 • Förvaring:
  Den som har förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara behöver tillstånd till förvaring. Vid bedömning av tillstånd till förvaring tittar man på vilken riskgrupp och samhanteringsgrupp den explosiva varan har, hur stor mängd sökanden vill förvara och vilken begärlighetsgrad varan har. Dessa uppgifter leder fram till hur förrådet ska vara konstruerat och hur det ska vara beläget i förhållande till intilliggande verksamheter, byggnader, vägar, med mera. Det görs även en bedömning av förrådets brandskydd vid tillståndsprövningen. Regler för förvaring finns i 9 kap. MSBFS 2016:3.

Läs mer om kraven på förvaring av explosiv vara här:

Föreskrifter

MSBFS 2016:3 föreskrifter om hantering av explosiva varor (öppnas i nytt fönster)

Handbok

Handbok förvaring explosiva varor (pdf, öppnas i nytt fönster)

 • Överlåtelse (saluföring)
  All överlåtelse och saluföring av explosiva varor, med undantag för de varor och mängder som anges i 2 kap. 9 § MSBFS 2016:3, är tillståndspliktig, även när mottagaren inte behöver tillstånd. Det finns även några undantag för överlåtelse av ammunition till skjutvapen i vissa situationer i 2 kap. 5 § MSBFS 2016:3.
 • Överföring av explosiva varor inom Sverige
  Överföring av explosiva varor för civilt bruk som omfattas av EU-direktiv 2014/28/EU är tillståndspliktig. Med överföring menas förflyttning av varor från en plats till en annan, till exempel mellan förråd och plats för användning. De explosiva varor som omfattas av kravet är i huvudsak sprängämnen, tändmedel (såsom sprängkapslar och detonerande stubin) och krut (både röksvagt och svartkrut) för civilt bruk.

  Den som överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver endast ha tillstånd till överföring utfärdat i hemkommunen.

  Överföring inom Sverige av högst 5 kg krut till handladdning av ammunition eller skjutvapen för eget bruk är undantaget från tillståndsplikten.

  För överföring av ammunition, pyrotekniska artiklar eller explosiva varor avsedda för användning av försvaret eller polisen behövs inget överföringstillstånd.

  Tillstånd till gränsöverskridande överföring, import från och export till länder utanför EES-området hanteras av MSB.

  Bestämmelser om överföringstillstånd finns i MSB:s föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor (MSBFS 2016:4).

  MSBFS 2016:4 föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor
 • Godkännande av föreståndare
  Föreståndare för hantering och överföring av explosiva varor ska utses av tillståndshavaren och godkännas av kommunen.

Till toppen av sidan/innehållsförteckning

Tillstånd till handel med ammunition som inte är egentillverkad

Den som vill sälja ammunition behöver ha:

 • tillstånd för förvaring
 • tillstånd för handel, för att få bedriva försäljning av explosiva varor, och
 • en eller flera föreståndare för verksamheten.

Överföringstillstånd behövs inte för ammunition. Den som även har för avsikt att sälja krut till handladdare behöver däremot överföringstillstånd för detta.

Till toppen av sidan/innehållsförteckning

Försäljning av fyrverkerier

För fyrverkerier är kommunens uppgifter att pröva tillstånd för:

 • förvaring,
 • handel,
 • användning av fyrverkerier som är tillståndspliktiga vid användning, såsom kategori F4 ”proffsartiklar” och sceneffekter, samt
 • godkännande av föreståndare för förvaring, handel och användning.

Överföringstillstånd krävs inte för fyrverkeriartiklar.

Läs mer om försäljning av fyrverkerier (öppnas i nytt fönster)

Enligt ordningslagen finns det i två fall krav på att ha tillstånd till användning av fyrverkerier:

 • inomhusfyrverkerier eller sceneffekter, vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning, och
 • utomhusfyrverkerier eller sceneffekter, om användningen innebär risk för skada eller olägenhet.

Tillstånd i dessa fall lämnas av polisen. Förutom de ovan nämnda punkterna får även kommunerna meddela ytterligare föreskrifter som begränsar fyrverkeriers användning på offentliga platser.

Till toppen av sidan/innehållsförteckning

Godkännande av explosiva varor

För att en explosiv vara ska få släppas ut på marknaden måste den antingen vara prövad och godkänd enligt EU:s regelverk och CE-märkt, eller godkänd av MSB (eller av de tidigare myndigheterna Sprängämnesinspektionen (SÄI) eller Statens Räddningsverk (SRV)). Prövningen för CE-märkning görs inte av någon myndighet utan av ett anmält organ som ofta är ett fristående testinstitut, till exempel Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP). Tillverkare eller importör ansvarar för att produkter är godkända, klassificerade och märkta innan de släpps ut på marknaden.

Läs mer om godkännande av explosiva varor (öppnas i nytt fönster)

Tidigare utfärdade godkännanden av fyrverkerier från MSB, SRV eller SÄI är giltiga som längst till den 4 juli 2017. Efter detta datum är enbart CE-märkning giltig som godkännande.

Läs mer om godkännande av fyrverkerier (öppnas i nytt fönster)

Till toppen av sidan/innehållsförteckning

Klassificering och märkning

Klassificeringen av explosiva varor görs utifrån testresultat och fastställda kriterier enligt FN:s testhandbok (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria).

 Explosiva varor hamnar i klass 1 enligt testhandboken. Testhandboken innehåller ett stort antal olika provningsmetoder för att undersöka olika farliga egenskaper hos ett ämne eller blandning.

 Det finns ytterligare några ämnen som omfattas av definitionen för explosiva varor i MSBFS 2010:4 trots att de inte hör till klass 1 enligt FN:s testschema, till exempel några mycket reaktiva organiska peroxider som TATP.

Riskgrupp

När en vara fastställts som explosiv i klass 1 görs ytterligare test för att sortera in den i en riskgrupp. Den vanligaste metoden för detta är ett så kallat 6c-prov, kallas även ”bonfiretest”.

 Utifrån resultatet från 6c-provet indelas explosiva varor i riskgrupperna 1.1-1.6 beroende på hur de verkar. Indelningen har sitt ursprung i FN:s modellregelverk för transport av farligt gods.

Fördjupning om klassificering, riskgrupper och märkning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Till toppen av sidan/innehållsförteckning

Samhanteringsgrupp

Explosiva varor delas också in i samhanteringsgrupper. Samhanteringsgruppen är en bokstav som talar om vilken typ av produkt det är och även vilka olika varor som kan samförvaras. Ett exempel är sprängämne som har samhanteringsgrupp D.

För en närmare beskrivning av risk- och samhanteringsgrupperna, se bilaga 6 till MSBFS 2016:3 eller Handbok förvaring av explosiva varor.

MSBFS 2016:3 föreskrifter om hantering av explosiva varor (öppnas i nytt fönster)

Handbok förvaring explosiva varor (pdf, öppnas i nytt fönster)

Identitetsmärkning och registerhållning

Sedan 2013 ska tillverkare och importörer av explosiva varor förse varje individuell vara med en identitetsmärkning. Kravet gäller alla explosiva varor som omfattas av EU-direktivet 2014/28/EU vilka är sprängämnen, tändmedel och krut för civilt bruk.

Alla som hanterar eller importerar explosiva varor är skyldiga att föra register över identitetsmärkta varor som hanteras eller importeras. Registerkravet gäller varje enskild vara fram till dess varan överlåtits eller förbrukats. Uppgifterna i registret ska sedan sparas i minst 10 år efter att en vara förbrukats eller överlåtits.

I registret ska det finnas uppgifter om:

 • identitetsnumret för varje enskild vara,
 • typ av explosiv vara,
 • datum för överlåtelse eller när varan förbrukats,
 • om varan överlåtits, namn och adress både till transportören och till den som varan överlämnats till.

Tillståndshavare är skyldig att på begäran lämna ut alla registeruppgifter till tillståndsmyndighet eller polis, även utanför kontorstid.

Läs mer om identitetsmärkning och registerhållning av explosiva varor (öppnas i nytt fönster)

Regler för identitetsmärkning finns i 3 kap. i MSB:s föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen (MSBFS 2016:5)

MSBFS 2016:5 föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen (öppnas i nytt fönster)

Regler för registerhållning finns i 7 kap. MSBFS 2016:3

MSBFS 2016:3 föreskrifter om hantering av explosiva varor (öppnas i nytt fönster)

Gällande lag, förordning och föreskrifter

På följande sida finns lagen, förordningen och samtliga föreskrifter gällande brandfarliga och explosiva varor.

Till lagar & föreskrifter brandfarliga och explosiva varor (öppnas i nytt fönster)

Angränsande regelverk

Användning av explosiva varor regleras förutom i lagen om brandfarliga och explosiva varor även i arbetsmiljölagen, miljöbalken, ordningslagen, vapenlagen, lagen om krigsmateriel och sevesolagen. Dessutom regleras transport av explosiva varor i lagen om transport av farligt gods. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns att läsa på Riksdagens webbplats.

Riksdagens webbplats, Svensk författningssamling (öppnas i nytt fönster)

MSB:s informationssidor om transport av farligt gods (öppnas i nytt fönster)

Till toppen av sidan/innehållsförteckning 

Publicerad: 2011-07-12 kl. 16:07 | Senast granskad:2016-08-18 kl. 08:14
Kontakt:
Rolf Weinander Rolf.Weinander@msb.se