Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Transport av fyrverkeriartiklar

Tipsa om artikeln
Fyrverkeriartiklar som transporteras med någon typ av transportmedel på land, sjö eller i luften ska följa reglerna om transport av farligt gods.
Den som klassificerar, förpackar, avsänder eller transporterar farligt gods behöver i första hand använda sig av följande regelverk:
  • ADR/ADR-S för internationella/nationella landsvägstransporter
  • RID/RID-S för internationella/nationella järnvägstransporter

Bestämmelsernas omfattning

Fyrverkeriartiklar ska enligt föreskrifterna bland annat klassificeras, förpackas i godkända förpackningar, märkas och etiketteras.
 
Fyrverkeriartiklar klassificeras enligt ADR-S/RID-S:
  • UN 0333 1.1G
  • UN 0334 1.2G
  • UN 0335 1.3G
  • UN 0336 1.4G
  • UN 0337 1.4S
Vid transport av vissa fyrverkeriartiklar (UN 0333, UN 0334, UN 0335 och UN 0336) över en viss mängd krävs särskilda typer av fordon, så kallade EX/II- eller EX/III-godkända fordon. Mängden fyrverkeriartiklar som får lastas på en transportenhet begränsas enligt följande:

Högsta tillåtna nettovikt av explosivämnen i kg av fyrverkeriartiklar på en transportenhet

 

Transport-enhet

Riskgrupp

1.1 1.2 1.3 1.4

Tömda, ej rengjorda förpackningar

Samhanterings-grupp

1.1A Ej 1.1A     Ej 1.4S 1.4S

EX/II

6,25 1000 3000 5000 15 000 Obegränsat Obegränsat

EX/III

18,75 16 000 16 000 16 000 16 000 Obegränsat Obegränsat
 
Med transportenhet avses ett motordrivet fordon utan släpvagn, eller en kombination bestående av ett motordrivet fordon med släpvagn.
 
För UN 0336 finns ett undantag från kravet på EX/II- eller EX/III-fordon, då det totala nettoinnehållet av fyrverkeriartiklar på en transportenhet inte överstiger 3000 kg (4000 kg med släpvagn).
 
Även för UN 0335 finns ett undantag från EX/II- eller EX/III-godkända fordon för lokala transporter av fyrverkeriartiklar inom Sverige i kapitel 10.11 i bilaga S i ADR-S, då det totala nettoinnehållet av fyrverkeriartiklar på en transportenhet inte överstiger 3000 kg (4000 kg med släpvagn), förutsatt att fyrverkeriartiklarna har tilldelats UN 0335 genom klassificering i enlighet med klassificeringstabellen för fyrverkeriartiklar i 2.1.3.5.5 i FN-rekommendationerna för transport av farligt gods eller i 2.2.1.1.7.5 i ADR-S. Klassificeringen ska utföras av MSB.

Undantag

Bestämmelserna för vägtransport eller järnvägstransport av farligt gods såsom fyrverkeriartiklar gäller inte transport av farligt gods som privatpersoner utför, om detta gods är förpackat för detaljhandelsförsäljning och är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid.

Broschyr med mer information

MSB har tagit fram broschyren Transport av farligt gods: Väg och järnväg som informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg.

 
 
Publicerad: 2009-12-04 kl. 13:48
Kontakt:
Reza Abbassi Reza.Abbassi@msb.se