Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Klassificering av fyrverkeriartiklar

Tipsa om artikeln
Fyrverkeriartiklar måste vara klassificerade för få släppas ut på marknaden och för att få transporteras. Tillverkaren eller importören av artikeln ansvarar för att klassificeringen utförs.
Klassificeringen utförs enligt kriterier i regelverken för transport av farligt gods. Artikelns klassificering ska godkännas av behörig myndighet i samband med godkännandeförfarandet.
 
Kriterierna för klassificering av explosionsfaror enligt CLP-förordningen (se nedan) överensstämmer med kriterierna i regelverken för transport av farligt gods, varför provningsresultaten enligt transportregelverken även kan användas för klassificering enligt CLP

Godkännande av klassificering: artiklar som godkänns nationellt av MSB

MSB fastställer artikelns klassificering i samband med godkännandet.

Godkännande av klassificering: CE-märkta artiklar

För CE-märkta fyrverkeriartiklar måste transportklassificeringen godkännas av behörig myndighet i ett ADR-land innan de får transporteras (gäller UN-nr 0333, 0334, 0335, 0336 och 0337). Detta godkännande gäller för transport i alla länder som är anslutna till ADR-överenskommelsen.
 
Om transporten ska ske på järnväg ska godkännandet vara utfärdat av motsvarande behörig myndighet i land som är anslutet till RID (OTIF). I Sverige är MSB behörig myndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg (ADR/RID).
 
Publicerad: 2009-11-13 kl. 12:05 | Senast granskad:2014-01-07 kl. 13:11
Kontakt:
Reza Abbassi Reza.Abbassi@msb.se