Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Förvaring i samband med försäljning

Tipsa om artikeln
Vid förvaring av fyrverkerier i ett förråd krävs att du har tillstånd. Du söker tillstånd till förvaring hos kommunen samtidigt som du söker tillstånd till försäljningen.

Ett förråd för explosiva varor ska skydda varorna mot brand och stöld. Därför finns särskilda krav på att förrådet ska vara konstruerat så att obehöriga inte kan ta sig in och komma åt varorna och det ska ge skydd mot brand utifrån. För att även skydda människor, byggnader och andra verksamheter i omgivningen finns krav på hur förrådet ska vara placerat.

Kraven på stöldskydd och avstånd till skyddsobjekt varierar beroende på vilken sorts och hur stor mängd explosiva varor som förvaras i förrådet. När det gäller förråd för fyrverkerier så är kraven inte lika höga som för till exempel sprängämnen.

Stöldskydd

Lås till förråd för sådana fyrverkerier som får säljas till allmänheten ska motsvara hänglås i minst hänglåsklass 2 och motsvarande beslag (enligt Stöldskyddsföreningens normer) eller bättre. Ett alternativ är att förvara fyrverkerierna i ett plåtskåp med trepunktslås.

Brandskydd

Förrådets väggar och dörr ska tåla brandpåfrestning i minst 30 minuter (EI 30). Kravet gäller inte vid förvaring av upp till 25 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 och 1.4. Det är den sammanlagda mängden på platsen som räknas så det går inte att kringgå kravet genom att ställa upp flera förråd med 24 kg i varje.

Ett fristående förråd utomhus som inte är utfört i någon brandteknisk klass kan ändå anses ha godtagbart brandskydd om det inte finns något brännbart material, motorfordon eller annat som kan orsaka brand inom minst fem meters avstånd runt förrådet. För fyrverkeriartiklar kan en container vara lämplig till ett sådant förråd.

Tillträdesskydd och brandskydd är båda skalskydd som kan uppfyllas av olika skal utanför varandra. Det går till exempel bra att placera ett plåtskåp med trepunktslås (se ovan) inne i ett utrymme som uppfyller brandskyddskraven.

Förrådet ska också ha följande skyltar som upplyser om explosionsrisk samt om att det råder förbud mot öppen eld.

      Rök- och eldförbud

Sedan den 1 juni 2015 gäller nya bestämmelser om varningsskyltar. Under en övergångsperiod fram till 1 juni 2019 får även den gul-svarta trekantiga varningsskylten för explosiva varor användas.

Förrådet ska även vara försett med en skylt som anger den största mängd explosiva varor som får förvaras i det.

Placering

För att skydda människor och egendom måste det finnas ett visst avstånd mellan förråd för explosiva varor och skyddsobjekt i omgivningen. Avståndet bestäms av vilken typ och mängd explosiva varor som förvaras där samt om det finns någon typ av skydd. Vid förvaring i anslutning till försäljning i butik där allmänheten har tillträde uppstår en speciell situation då kravet på avstånd blir svårt att tillämpa. Därför finns särskilda bestämmelser för förvaring vid försäljningsställen.

Förråd vid och i anslutning till försäljningsställe

Vid försäljning av explosiva varor i en lokal som tillståndshavaren ensam disponerar, får varorna under vissa omständigheter förvaras utan avstånd till skyddsobjekt. Förutsättningen är att skyddsobjekt i närområdet och människor som vistas i angränsande lokaler i byggnaden ska ha tillräckligt skydd mot explosion. Det kan åstadkommas genom att begränsa sort och mängd explosiva varor som får förvaras där, att inte packa varorna för tätt och att förstärka förrådets brandskydd.  För fyrverkerier gäller detta om

  •  högst 100 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras,
  •  högst 200 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras i burar inne i förrådet eller på annat sätt så att de hindras från att spridas vid antändning, eller
  •  högst 1 000 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras i burar inne i förrådet eller på annat sätt så att de hindras från att spridas vid antändning, förrådet är brandavskilt i minst EI60 och de explosiva varorna är glespackade.

(Alla vikter är nettovikt explosiv vara i fyrverkerierna)

Glespackning innebär högst 10 kg nettovikt explosiv vara per kubikmeter av förrådets utrymme.

Bestämmelser om förvaring

Alla bestämmelser om förvaring finns i 9 kap. i MSB:s föreskrifter (MSBFS 2016:3) om hantering av explosiva varor.

MSBFS 2016:3 föreskrifter och allmänna råd om förvaring av explosiva varor

Det finns också en handbok om förvaring av explosiva varor. Handboken som togs fram till de tidigare gällande föreskrifterna om förvaring av explosiva varor är fortfarande användbar då de tekniska kraven på förråden inte har ändrats. Läs gärna handboken för att få en mer omfattande beskrivning av kraven.

Handbok: Förvaring av explosiva varor
Utkom 2010, reviderad i juni 2012. 
Publikationsnummer:
MSB 0178-10
 
 
 

Publicerad: 2013-11-20 kl. 09:16 | Senast granskad:2016-08-16 kl. 07:46
Kontakt:
Rolf Weinander Rolf.Weinander@msb.se