Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillverkning av explosiva varor

Tipsa om artikeln
Tillverkning av explosiva varor omfattar både framställning av explosivämnen och sammansättning av föremål som innehåller explosivämnen, exempelvis ammunition eller fyrverkeripjäser.

Tillverkning av explosiva varor är en riskfylld hantering och lagstiftningen ställer därför mer omfattande krav på anläggningar, arbetsmetoder och kunskap hos utövaren vid tillverkning än någon annan hantering. 

Begreppet tillverkning omfattar allt från storskalig industriproduktion till framställning av några mg substans på ett forskningslaboratorium. Det finns många typer av explosiva varor som har olika egenskaper och risker vilket gör att anläggningar och metoder för tillverkning kan skilja sig åt avsevärt.

Regler för tillverkning av explosiva varor

Regler för tillverkning av explosiva varor finns i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och i 10 kap. i MSB:s föreskrifter MSBFS 2016:3 om hantering av explosiva varor.

För att bedriva tillverkning av explosiva varor krävs dels tillgång till speciellt anpassade lokaler och utrustning på en plats som ligger på tillräckligt avstånd från skyddsobjekt, dels kunskap och tillförlitliga arbetsmetoder som säkerställer varornas funktionalitet och kraven på säkerhet.

Om explosiva ämnen eller blandningar bildas som bi- eller mellanprodukt i en process är det en tillståndspliktig tillverkning av explosiv vara även i de fall slutprodukten inte är explosiv. Det finns vissa lättnader i 10 kap. MSBFS 2016:3 gällande kraven på organisation, byggnader m.m. för sådana processer.

För tillverkning i laboratoriemiljö i samband med undervisning, forskning eller utvecklingsarbete finns motsvarande lättnader.

Tillstånd att tillverka explosiva varor

Den som vill starta tillverkning av explosiva varor måste söka tillstånd för detta från MSB. Om den explosiva varan som ska tillverkas är krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel krävs även tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) att tillverka krigsmateriel.

MSB får endast ge tillstånd att tillverka en explosiv vara som utgör krigsmateriel till den som först har fått tillstånd till detta från ISP.

Mer om tillståndsansökan för tillverkning 

Handladdning av ammunition

Den som har tillstånd att inneha skjutvapen (vapenlicens) får tillverka ammunition för eget bruk genom handladdning utan annat tillstånd.  Om man vill handladda ammunition för överlåtelse till någon annan krävs tillstånd från MSB.

I menyn hittar du mer om handladdning, när tillstånd behövs för detta och hur man söker ett sådant tillstånd.

Tillverkning i undervisningssyfte – tomtebloss

Det förekommer att skolor vill tillverka explosiva varor, framför allt tomtebloss, som en del av kemiundervisningen. Sedan den 1 juni 2016 behövs det inte längre tillstånd för att tillverka upp till 300 g tomtebloss om tillverkningen sker i samband med lärarledd undervisning inom grundskola, gymnasium eller högskola.

MSB rekommenderar inte tillverkning av andra explosiva varor än tomtebloss i undervisningen och är därför restriktiva med tillstånd för skolor som vill tillverka till exempel krut eller pyroteknik. Anledningen till detta är att skolorna ofta saknar den speciella utrustning och kunskap som krävs för att genomföra tillverkningen på ett säkert sätt.

Tillverkning av explosiv vara med laddtruck (MEMU)

Vid civil sprängning av till exempel vägtunnlar används ofta mobila enheter, så kallade laddtruckar eller MEMU:s, där sprängämnet tillverkas direkt i borrhålet.

För att förtydliga hur tillstånd ska sökas vid denna typ av tillverkning av explosiv vara, och vem som ska ha tillståndet, har MSB skrivit en informationsbroschyr.

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck
Denna information riktar sig till dig som använder eller tillhandahåller laddtruckar och andra mobila enheter för tillverkning av sprängä...
Publikationsnummer:
MSB 0089-09
 
 
Publicerad: 2009-11-11 kl. 15:15 | Senast granskad:2016-07-01 kl. 09:24
Kontakt:
Rolf Weinander Rolf.Weinander@msb.se