Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Märkning av explosiva varor enligt LBE

Tipsa om artikeln
Enligt 14 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska den som tillverkar, överför, importerar eller släpper ut explosiva varor på marknaden, genom märkning eller på annat sätt lämna uppgifter för att bedöma riskerna för explosion och dess konsekvenser. Tidigare förtydligades detta märkningskrav i Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2006:11, som dock upphört att gälla.

Kravet i 14 § LBE gäller dock oberoende av SRVFS 2006:11, och MSB anser att informationen om explosionsfaran i första hand bör ges genom märkning av produkten, då det annars är svårt att bevisa att informationen verkligen getts. Exempel på märkning som enligt MSB uppfyller kravet ges i följande text samt i tabellen nedanför.

Märkning som uppfyller kraven i CLP-förordningen

Genom CLP-förordingen (EU-förordning 1272/2008) ställs krav på märkning för explosionsfaran hos explosiva varor vid utsläppande på marknaden. Kravet gäller i princip såväl inner- som ytterförpackningar, men undantar transportförpackningar i viss mån (se Art 33 CLP-förordningen). Sedan den 1 juni 2015 måste alla explosiva ämnen, blandningar och föremål som sätts ut på EU-marknaden märkas enligt CLP-förordningen.

Explosiva varor som uppfyller CLP-förordningens märkningskrav tillgodoser även informationskravet i 14 § LBE, enligt MSB.
 

Märkning som uppfyller kraven vid transport

Vid transport av explosiva varor gäller regelverken om transport av farligt gods, bl.a. ADR-S och RID-S (MSBFS 2015:1 respektive 2015:2). Även enligt dessa regelverk ställs krav på märkning för explosionsfaran för explosiva varor (ämnen, blandningar och föremål som tillhör Klass 1). Kravet gäller dock endast transportförpackningen, dvs. normalt sett ytterförpackningen. På eventuella innerförpackningar ställs inga krav på märkning genom transportregelverken.

Den märkning för explosionsfaran som krävs enligt transportregelverken är tillräcklig för att uppfylla kravet i 14 § LBE för den förpackning som är märkt, anser MSB. För de förpackningar som inte är märkta på dessa sätt, t.ex. innerförpackningar, kan kravet i 14 § LBE uppfyllas genom motsvarande märkning.

Läs mer om märkning enligt reglerna om transport av farligt gods

Märkning enligt KIFS 2005:7

 

Exempel på märkning som anses uppfylla informationskravet avseende explosionsfaran enligt 14 § LBE

 
Regelverk Exempel på utseende Kommentar
CLP-förordningen

 

FARA

Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

Exemplet är för Riskgrupp 1.3.

 

Ange det signalord och den faroangivelse som hör till

Riskgruppen, se CLP-förordningens bilaga 1 kapitel 2.1.

 

ADR

UN XXXX

Exemplet är för Riskgrupp 1.1.

 

Ange rätt Riskgrupp och rätt
UN-nummer enligt ADR.

 

KIFS 2005:7

Explosivt

Utfasad märkning som kan förekomma fram till 1 juni 2017.

Publicerad: 2012-08-08 kl. 08:16 | Senast granskad:2016-08-19 kl. 15:17
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se