Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Explosiva varor

Tipsa om artikeln
Explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål. I MSB:s föreskrifter MSBFS 2010:4 anges närmare vad som avses med detta

Ämnen, blandningar och föremål som uppfyller kriterierna för att klassificeras som Explosiva ämnen, blandningar och föremål enligt EU-förordning nr 1272/2008 (CLP-förordningen), eller som Klass 1 enligt reglerna för transport av farligt gods (ADR/RID) är explosiva varor. Även ämnen och blandningar som visar positivt resultat i något av testerna i Testserie 2 enligt FN:s testhandbok för klassificering av farligt gods är explosiva varor.

Exempel på explosiva varor är sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Vanliga pyrotekniska artiklar är fyrverkerier och pyroteknisk utrustning för fordon (PU).

Explosiva varor används i en mängd olika sammanhang. De stora användarna är gruvindustrin och företag som utför större anläggningsarbeten såsom bergtäkter och olika typer av byggprojekt. Större mängder explosiva varor förekommer även hos försvarsmakten, sprängämnes- och ammunitionstillverkare samt fyrverkeriimportörer. PU finns i alla moderna fordon, framför allt i form av krockkuddar och bältesförsträckare.

CE-märkning  - Godkännande

För att en explosiv vara ska få släppas ut på marknaden i Sverige måste den ha genomgått bedömning av överensstämmelse med väsentliga säkerhetskrav enligt MSB:s föreskrifter MSBFS 2015:6 (pyrotekniska artiklar) eller MSBFS 2016:5 (explosiva varor för civilt bruk) och vara försedd med CE-märkning. Vissa explosiva varor kan istället behöva ett godkännande av MSB.

MSBFS 2015:6

MSBFS 2016:5

Tillstånd

Hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. Import och export innebär införsel respektive utförsel från eller till land utanför EES-området. Tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion, export, import och gränsöverskridande överföring (från EES-land) av explosiva varor samt viss hantering inom försvaret prövas av MSB. Övrig verksamhet, omfattande tillstånd för användning, förvaring, handel och överlåtelse samt överföring inom Sverige prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Den som använder explosiva varor i mer än en kommun samt överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

För vissa explosiva varor där riskerna vid användning betraktas som låga har MSB meddelat undantag från tillståndskravet och i vissa fall även från 18-årsgränsen. Det gäller sådana fyrverkerier som får användas av allmänheten och vissa andra pyrotekniska artiklar. Alla sådana undantag anges i 2 och 3 kap. i MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2016:3.

MSBFS 2016:3

Föreståndare

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska en föreståndare utses för all tillståndspliktig verksamhet med sådana varor. Föreståndarens uppgift är att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och övriga skyldigheter som meddelas i lagen och tillhörande föreskrifter. Föreståndare för tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska godkännas av tillståndsmyndigheten.

Alla lagar och föreskrifter inom brandfarliga och explosiva varor

Publicerad: 2016-06-01 kl. 00:00 | Senast granskad:2016-06-01 kl. 00:17
Kontakt:
Rolf Weinander Rolf.Weinander@msb.se